Stadshal zal blijven staan

De stadshal in opbouw op het Emile Braunplein zal blijven staan. Zelfs al is de Unesco ontzet en zou een meerderheid van de Gentenaars er zich tegen verzetten. Waarbij opvalt dat de Unesco zeer traag reageert. Of komt die internationale organisatie maar in actie nadat er klachten zijn ingediend? De plannen voor de stadshal dateren al van 2003. Eind dat jaar koos een jury uit vier ontwerpen voor dat van de architecten Robbrecht, Daem en Van Hee. Daarmee ging ze in tegen de mening van ruim 2.000 Gentenaars die het groene ontwerp met een park verkozen. Dat ontwerp liet niet meer toe dat er een evenementenplein zou ontstaan. Op het Vlaams Belang na, keurden alle partijen, N-VA incluis, het ontwerp goed in de gemeenteraad.

In Gent staan het Belfort en de begijnhoven op de lijst van ‘werelderfgoed’. De middeleeuwse kern en de plekken waar de twee abdijen ontstonden, staan op de voorlopige lijst. Vraag is of er in procedures is voorzien wanneer er in Gent nieuwe gebouwen nabij werelderfgoed verrijzen. Brugge werd al enkele keren op de vingers getikt door Unesco. Daar is het hele centrum werelderfgoed. Het Brugse bestuur heeft zopas een negenkoppig comité van ‘wijzen’ samengesteld, dat bij belangrijke bouwprojecten advies zal geven om ze in overeenstemming te brengen met wat Unesco van Brugge verlangt.

Veel Gentenaars zijn begaan met hun stad. Dat bleek deze week ook nog eens met Post Plaza op de Korenmarkt, dat al geruime tijd bijna leeg staat.

Maar een stad is voortdurend in evolutie. Het Braunplein was volgebouwd tot eind jaren zestig, het Sint-Baafsplein tot begin vorige eeuw. Uitgerekend burgemeester Emile Braun heeft het stadscentrum van Gent, voor de Wereldexpo van 1913, opengewroet. Zonder hem geen Sint-Michielshelling of een Graslei zoals we die nu kennen.

Het is nog wat vroeg om te oordelen over het nieuwe plein en de stadshal, die vandaag nog hard en volumineus oogt. Dat die kale betonnen lift- en klokkentoren vloekt met de sacristie van de Sint-Niklaaskerk is wel duidelijk. (kvk)
Het Nieuwsblad, aan Gent gebonden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...