Stad Gent weet van niets !!

[PERSBERICHT – 15 februari 2016]
Stad Gent weet nog steeds niet of Bosnische imam Sulejman Bugari radicaal is
Cel radicalisering was niet eens op de hoogte van de aanwezigheid van de imam

Op zondag 13 december 2015 organiseerde BICC Ensarija vzw, in samenwerking met FZO-VL (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen), een lezing in de zalen van het Boerenhof in Oostakker (Gent). Gastspreker was “Hfz. Sulejman Bugari”. N.a.v. deze lezing stelde ik in de commissie Algemene Zaken een vraag of de stad nu op de hoogte was van het feit of de imam al dan niet radicaal was.

Groot was mijn verbazing dat de stad dit – ondanks mijn vraag – nog steeds niet weet. Straffer nog: de cel radicalisering van de stad was niet eens op de hoogte dat er een radicale imam in Gent kwam spreken!

Volgens het antwoord van de stad Gent was er op voorhand “geen signaal” dat er een radicale imam kwam spreken en hadden de stadsdiensten geen reden om deze spreekbeurt niet te subsidiëren. Tot zover het Gents samenwerkingsprotocol tegen radicalisering. Er valt niet echt een “samenwerking” tussen de stadsdiensten te bespeuren op het vlak van radicalisering. Zoals ik al eerder zei: dit samenwerkingsprotocol blijkt een lege doos te zijn.

De cel radicalisering dient, volgens het antwoord van de stad, dus eerst een “signaal” te ontvangen als er lezingen met radicale imams plaatsvinden in Gent, zelfs al worden ze door de eigen stadsdiensten gesubsidieerd.

Het Vlaams Belang zal dan ook aan de Gentenaars publiekelijk vragen om, indien zij een vermoeden hebben dat er radicale imams in Gent spreken, zij de stadsdiensten hierover aanspreken.

Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be
0476/26.97.38

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...