Stad Gent en het OCMW

Stad Gent zal OCMW niet samenvoegen met stedelijke diensten

Raadslid Wis Versyp vroeg in de Commissie Personeel of het nieuwe organogram van de stad Gent gevolgen heeft voor het personeelsbestand. Daarnaast wenste ze te weten hoe ver het Gentse stadsbestuur wil gaan m.b.t. de samensmelting van Stad en OCMW. Zal er in de volgende legislatuur nog een OCMW-raad zijn of wordt deze volledig samengevoegd met de stedelijke diensten?

Schepen Martine De Regge antwoordde dat dit samenhangt met de hogere wetgeving. De door de hogere overheid aangekondigde fusie van de OCMW’s met de gemeentelijke besturen is op dit moment juridisch niet mogelijk. Hier moeten nog heel wat (grond)wettelijke aanpassingen gebeuren. Het is niet de bedoeling van de Stad Gent om op lokaal niveau, los van alle wetgeving, het OCMW samen te voegen met de stedelijke diensten. Het stadsbestuur streeft er naar om de ondersteunende ‘Dienst Bestuursondersteuning’ voor beide besturen te laten werken, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Die diensten werken in feite voor de ‘Groep Gent’. Door het samenvoegen van deze diensten kan ook het OCMW zich op haar kerntaken focussen: het sociale beleid, het werken aan de armoede en het werken naar senioren toe (ouderenzorg). Daar worden uiteraard ook efficiëntiewinsten gegenereerd.

De Dienst Organisatieontwikkeling vraagt m.b.t. het personeelsbestand aan de gemeente- en OCMW-raad om de beslissing over de structuur (het organogram) te valideren. Op basis daarvan kan daarna verder gewerkt worden vanuit Gent 2020. Dit project bundelt immers de activiteiten van alle diensten en de daaraan gelinkte middelen, zowel de personele als de financiële middelen.

Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be
0476/26.97.38

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...