Stad Gent bestuurt in het Turks en Arabisch – Vlaams Belang dient klacht in tegen anderstalige LEZ-affiches

Gaat men ook in het Arabisch communiceren over een PMD-zak?

 De Stad Gent heeft op 1 januari 2020 een belangrijk deel van het Gentse stadscentrum tot LEZ (Lage Emissie Zone) verklaard. In januari ontvangen de overtreders enkel een waarschuwingsbrief. Vanaf 1 februari worden echter effectieve boetes uitgeschreven waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde slimme camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning).

Om deze maatregel bekend te maken bij de Gentse inwoners, worden door de Stad Gent o.a. affiches verspreid. Nu blijkt dat er ook affiches in andere talen dan het Nederlands worden verspreid hieromtrent (zie Nederlands-Arabische affiche in bijlage).

Schepen Heyse stelt dat dit een bijzonder doel dient, namelijk het informeren van bepaalde doelgroepen over het verlenen van een dienst. Dit zou dan in orde zijn met de taalwetten Ze stelt dat de LEZ een specifiek maatregel is, waardoor die regel van toepassing is. Zo kan je natuurlijk alles uitleggen. Zo kan men bijvoorbeeld ook in het Arabisch communiceren over het specifiek gebruik van de nieuwe PMD-zak in Gent.

Voor Vlaams Belang is dit onaanvaardbaar. Dit is een inbreuk op de taalwetgeving. De contacten van overheidsdiensten (in casu de Stad Gent) met burgers en ondernemingen moeten gebeuren in de bestuurstaal van de gemeente of stad, in dit geval het Nederlands.

Om die reden diende ik dan ook klacht in tegen de Stad Gent bij de Vaste commissie voor taaltoezicht (zie bijlage). Ik hoop dat hierbij de stad Gent wordt teruggefloten.

Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent

Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be     0476/26.97.38

 

Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Aan de geachte heer voorzitter van de VCT

Warandeberg 4
1000 Brussel

Betreft: inbreuk van de Stad Gent op de taalwetgeving

De Stad Gent heeft op 1 januari 2020 een substantieel deel van het Gentse stadscentrum tot LEZ (Lage Emissie Zone) verklaard. In januari ontvangen de overtreders enkel een waarschuwingsbrief. Vanaf 1 februari worden echter effectieve boetes uitgeschreven waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde slimme camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning).

Om deze maatregel bekend te maken bij de Gentse inwoners, worden door de Stad Gent o.a. affiches verspreid. Nu blijkt dat er ook 2-talige affiches uitgehangen worden (Nederlands – Arabisch).

De affiche als bijlage werd op de volgende locatie aangetroffen: Moskee Ensarija, Loodsenstraat 56 bus 001 te 9000 Gent.

Dit is een inbreuk op de taalwetgeving. De contacten van overheidsdiensten (in casu de Stad Gent) met burgers en ondernemingen moeten gebeuren in de bestuurstaal van de gemeente of stad, in dit geval het Nederlands.

Om die reden wens ik klacht in te dienen tegen de Stad Gent (p/a Stadhuis, Botermarkt 1 te 9000 Gent).

 

Met vriendelijke groeten

Johan DECKMYN

Orchideestraat 88

9041 Oostakker

0476/26.97.38

info@johandeckmyn.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...