Spelleke van 500 euro

Door Geert De Jaeger en toevoeging van Johan Deckmyn. Hierna volgt een vraag van Geert De Jaeger in de gemeenteraad ivm Pierke Pierlala.

Ik wil het hebben over de Nieuwjaarsdrink oftewel de Nieuwjoarsresepse van de Stad Gent. Die receptie wordt georganiseerd door vzw Free Time en kost een goede 17.000 euro. Tot daar geen enkel probleem want koken kost geld. De Gentenaars krijgen een zogenaamde gratis pint… eigenlijk betalen wij die zelf want alles wordt betaald door de stad, in casu de belastingbetaler.

Bij het bekijken van het ingediende dossier van Free-Time zag ik in het programma: 12.15 uur tot 12.30 uur – optreden van Pierke Pierlala met het spelleke van drei Kluite. Kostprijs: 500 € betaald met een kasvoorschot door de dienst Feestelijkheden.

In de commissie cultuur stelde ik de vraag of dit het definitieve bedrag is en kreeg ik de wind van voren van de directeur van Feestelijkheden. Ik stelde die vraag omdat ik in eerste instantie verbaasd was dat Pierke en het spelleke van drei kluiten hiervoor betaald werden en dan nog met zo een aanzienlijk bedrag van 20.000 oude Belgische franken. Waarom verbaasd en waarom voelde ik mij als een uil op nen kluit? Wel, ik was ervan overtuigd dat het optreden eigenlijk een promotiestunt was voor de Pierke Pierlala’s Genssche Fiestekoenfeeransse die al meer dan 25 jaar doorgaat in het Lakemetershuis op de Vrijdagsmarkt. Want, in de krant van vorig jaar stond er letterlijk: “al jaren schrijft Freek Neirynck een nieuwe nieuwjaarssong die door het Spelleke van drei kluite samen met Pierke Pierlala in première wordt gebracht op de nieuwjaarsreceptie op het Sint-Baafsplein. Later kun je die nog eens meezingen tijdens de Gentse Feesten.”

Op mijn vraag hoe die kosten eigenlijk berekend worden, bleef ik op mijn honger zitten. Dit weekend deed ik wat opzoekingzwerk inzake de gage van artiesten en moest vaststellen dat veel muzikanten voor 500€ of 20.000 Bef. veel langer zingen dan een kwartierke, sommigen spelen hiervoor wel twee uur lang. Pierke moet ook niet sleuren met allerlei materiaal of een podium opbouwen want alles is al geregeld door de stad. Over het artistiek idee en de betaling ervan kan men lang discussiëren, maar in voorgaande discussies tijdens de gemeenteraad heb ik al kunnen leren dat “de uitstraling van de stad Gent” uitermate belangrijk is. En Pierke komt trouwens minutenlang op onze wereldbekende regiotv avs.

Voor de collega’s wil ik dit nog meegeven: nen kluit was een oude munt dat ongeveer 10 centiem waard was . Als ik de gage van het spelleke nu bekijk, hebben ze al veel indexaties gehad en zouden ze beter hun naam veranderen in ’t Spelleke van 500 euro.

Antwoord van de Schepen (ingekort): de organisatie is in handen van de vzw en de stad heeft met de gage eigenlijk niets te maken.

Repliek van Geert De Jaeger: Mijnheer de schepen, ik had dat antwoord al verwacht van u. Inderdaad heeft u mij tijdens de commissie reeds geantwoord met het laconieke: jamaar, het is vzw free-time die de gage van Pierke en het spelleke van drei kluiten betaalt, MAAR…dit ruikt naar het systeem paraplu. Het is Gents belastinggeld bedoeld voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie en uit briefwisseling blijkt ook dat de stad aandrong om hetzelfde bedrag te willen betalen als vorig jaar, nl. 17.000 €.

Men vroeg, wetende dat de prijzen van de drank sinds vorig jaar gestegen waren, om hetzelfde bedrag te hanteren én de vzw antwoordde dat zij hun uiterste best hadden gedaan bij hun leveranciers om de beste prijs te bedingen. Tijdens de commissie heb ik ook de vraag gesteld of het Spelleke van drei kluite of het spelleke van 500 € hetzelfde bedrag kreeg als vorig jaar, maar terug moest ik mij wenden tot de vzw. Wat mij vooral stoort is dat Pierke zich profileert als een onafhankelijke Gensse steitemuile maar ik wil hier eindigen met het toepasselijk gezegde: Wiens brood men eet diens woord men spreekt. Johan Deckmyn reageerde ook op zijn webstek, na te lezen via bijgaande link.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...