Schriftelijke vragen in de provincieraad (vragen 1 tot 31)

Hierna vindt u de schriftelijke vragen gesteld in de provincieraad.

Zoals u kan opmerken, wordt het leeuwendeel der vragen gesteld door de kritische Vlaams Belang-fractie. Vragen 1 tot 31 en respectieve antwoorden behelzen de volgende onderwerpen:

– Het oprichten van een telecommunicatieverbindingsstation van Mobistar in de Pelikaanstraat 38 te Gent
– Islamleerkrachten
– Het btw-statuut van overheidsinstellingen
– Provinciale sanctieambtenaren
– Nood- en interventieplannen
– Rooklokalen in het provinciehuis
– Gebruik van dienst/bedrijfswagens door leden van de deputatie en de voorzitter
– Fotokopieergegevens van de fracties en van de gedeputeerden en hun secretariaten
– Hulpdiensten bij evenementen
– De gevaarlijke verkeerssituatie op de Hundelgemsesteenweg te Munte
– Abonnementen op publicaties die niet door de provincie Oost-Vlaanderen worden uitgegeven en waarvan het provinciebestuur de kosten op zich neemt
– De mogelijke landelijke erkenning van het Gentse museum “Het Huis van Alijn” (erkenning in kader van het erfgoeddecreet)
– Pensioenfonds voor contractuelen
– De vrijgave van onbebouwde en vrijliggende gronden
– De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van koffie en de verhuring van koffiemachines aan het provinciebestuur
– De erkenning van de moskeevereniging Yavuz Sultan Selim
– De afsprakennota PTI Ninove
– Het personeelsfeest
– Beschermde monumenten
– De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006
– Cultureel jaaroverzicht 2004 van de provincie Oost-Vlaanderen
– De waterkwaliteit van de Maaltebeek

Klik hier voor de schriftelijke vragen en antwoorden (nrs. 1 tot 31) uit de provincieraad.

Op bovenstaande link kan u ook de vragen in de provincieraad van 2005 en 2006 raadplegen.

Hierna vindt u de schriftelijke vragen gesteld in de provincieraad.

Zoals u kan opmerken, wordt het leeuwendeel der vragen gesteld door de kritische Vlaams Belang-fractie. Vragen 1 tot 31 en respectieve antwoorden behelzen de volgende onderwerpen:

– Het oprichten van een telecommunicatieverbindingsstation van Mobistar in de Pelikaanstraat 38 te Gent
– Islamleerkrachten
– Het btw-statuut van overheidsinstellingen
– Provinciale sanctieambtenaren
– Nood- en interventieplannen
– Rooklokalen in het provinciehuis
– Gebruik van dienst/bedrijfswagens door leden van de deputatie en de voorzitter
– Fotokopieergegevens van de fracties en van de gedeputeerden en hun secretariaten
– Hulpdiensten bij evenementen
– De gevaarlijke verkeerssituatie op de Hundelgemsesteenweg te Munte
– Abonnementen op publicaties die niet door de provincie Oost-Vlaanderen worden uitgegeven en waarvan het provinciebestuur de kosten op zich neemt
– De mogelijke landelijke erkenning van het Gentse museum “Het Huis van Alijn” (erkenning in kader van het erfgoeddecreet)
– Pensioenfonds voor contractuelen
– De vrijgave van onbebouwde en vrijliggende gronden
– De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van koffie en de verhuring van koffiemachines aan het provinciebestuur
– De erkenning van de moskeevereniging Yavuz Sultan Selim
– De afsprakennota PTI Ninove
– Het personeelsfeest
– Beschermde monumenten
– De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006
– Cultureel jaaroverzicht 2004 van de provincie Oost-Vlaanderen
– De waterkwaliteit van de Maaltebeek

Klik hier voor de schriftelijke vragen en antwoorden (nrs. 1 tot 31) uit de provincieraad.

Op bovenstaande link kan u ook de vragen in de provincieraad van 2005 en 2006 raadplegen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...