Schriftelijke vragen gemeenteraad september 2010

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, september 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Druggebruik tijdens de Gentse Feesten
(Vraag nr. 199 van 18.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Bestuur – Subsidies – “Wijk aan zet”
(Vraag nr.228 van 14.09.2010)
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Jeugddienst – Zomeractiviteiten van de Gentse Jeugddienst in 2010
(Vraag nr. 221 van 07.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Projecten – Stand van zaken van het pilootproject rond stedelijke distributie ‘D-via’
(Vraag nr.222 van 07.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale woningen – Onbewoonbare sociale woningen
(Vraag nr.172 van 15.07.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Verlichting – Verlichting Rooigemlaan (kant Biezenstuk)
(Vraag nr. 181 van 29.07.2010)
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Vastgoedbeheer – Huurlasten – De evolutie van de huurlasten van de stad Gent
(Vraag nr. 200 van 18.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Vastgoedbeheer – Sint-Jorishof
(Vraag nr. 223 van 09.09.2010)
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Parkeerbeleid– Het idee om een Parkingplus in te voeren
(Vraag nr. 225 van 13.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Onderwijs – Verlof naar aanleiding van het Suikerfeest
(Vraag nr. 226 van 13.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Verkiezingen – Volmacht bij verkiezingen
(Vraag nr. 148 van 08.06.2010)
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Verkiezingen – Organisatie van de voorbije verkiezingen
(Vraag nr.201 van 18.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Regularisatieaanvragen – De verwerking van de regularisatieaanvragen en de in dit kader afgeleverde adviezen van het stadsbestuur
(Vraag nr. 220 van 03.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Gentse Feesten – De Gentse Feesten-debatten
(Vraag nr. 204 van 19.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Personeel – Het absenteïsme bij het Gentse stadspersoneel
(Vraag nr. 202 van 19.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, september 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Druggebruik tijdens de Gentse Feesten
(Vraag nr. 199 van 18.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Bestuur – Subsidies – “Wijk aan zet”
(Vraag nr.228 van 14.09.2010)
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Jeugddienst – Zomeractiviteiten van de Gentse Jeugddienst in 2010
(Vraag nr. 221 van 07.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Projecten – Stand van zaken van het pilootproject rond stedelijke distributie ‘D-via’
(Vraag nr.222 van 07.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale woningen – Onbewoonbare sociale woningen
(Vraag nr.172 van 15.07.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Verlichting – Verlichting Rooigemlaan (kant Biezenstuk)
(Vraag nr. 181 van 29.07.2010)
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Vastgoedbeheer – Huurlasten – De evolutie van de huurlasten van de stad Gent
(Vraag nr. 200 van 18.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Vastgoedbeheer – Sint-Jorishof
(Vraag nr. 223 van 09.09.2010)
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Parkeerbeleid– Het idee om een Parkingplus in te voeren
(Vraag nr. 225 van 13.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Onderwijs – Verlof naar aanleiding van het Suikerfeest
(Vraag nr. 226 van 13.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Verkiezingen – Volmacht bij verkiezingen
(Vraag nr. 148 van 08.06.2010)
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Verkiezingen – Organisatie van de voorbije verkiezingen
(Vraag nr.201 van 18.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Regularisatieaanvragen – De verwerking van de regularisatieaanvragen en de in dit kader afgeleverde adviezen van het stadsbestuur
(Vraag nr. 220 van 03.09.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Gentse Feesten – De Gentse Feesten-debatten
(Vraag nr. 204 van 19.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Personeel – Het absenteïsme bij het Gentse stadspersoneel
(Vraag nr. 202 van 19.08.2010)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...