Schriftelijke vragen gemeenteraad oktober 2009

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, oktober 2009, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – Het innemen van leegstaande huizen in Drongen en de controle erop
Ortwin Depoortere

Communicatie bevolking – Stadsmagazine
Francis Van den Eynde

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Fietspaden – Fietspad Gordunakaai
Kristina Colen

Dienst Burgerzaken – Regularisatie illegalen
Johan Deckmyn

Feestelijkheden – Uitleendiensten
Johan Deckmyn

Toerisme – Advertentie van het stadsbestuur waarin men zich laatdunkend uitlaat over de stad
Francis Van den Eynde

Cultuur – Musea – SMAK
Johan Deckmyn

Feestelijkheden – Ramadantent
Johan Deckmyn

Onderwijs – Levensbeschouwelijke vakken in het Gentse Stedelijk Onderwijs
Geert De Jaeger

Onderwijs – Trainingen en vormingen aan leerkrachten in verband met de drugsproblematiek
Geert De Jaeger

Milieu – Gezondheid – De zwarte weduwe (Latrodectus Mactans)
Francis Van den Eynde

Milieu – Gezondheid – Fair Trade
Ortwin Depoortere

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, oktober 2009, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – Het innemen van leegstaande huizen in Drongen en de controle erop
Ortwin Depoortere

Communicatie bevolking – Stadsmagazine
Francis Van den Eynde

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Fietspaden – Fietspad Gordunakaai
Kristina Colen

Dienst Burgerzaken – Regularisatie illegalen
Johan Deckmyn

Feestelijkheden – Uitleendiensten
Johan Deckmyn

Toerisme – Advertentie van het stadsbestuur waarin men zich laatdunkend uitlaat over de stad
Francis Van den Eynde

Cultuur – Musea – SMAK
Johan Deckmyn

Feestelijkheden – Ramadantent
Johan Deckmyn

Onderwijs – Levensbeschouwelijke vakken in het Gentse Stedelijk Onderwijs
Geert De Jaeger

Onderwijs – Trainingen en vormingen aan leerkrachten in verband met de drugsproblematiek
Geert De Jaeger

Milieu – Gezondheid – De zwarte weduwe (Latrodectus Mactans)
Francis Van den Eynde

Milieu – Gezondheid – Fair Trade
Ortwin Depoortere

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...