Schriftelijke vragen gemeenteraad november 2010

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, november 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Staatsveiligheid
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Wegen – De aanslepende hinder door wegenwerken op de Kortrijksesteenweg
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Parkeerbeleid – Geschillen tussen het Parkeerbedrijf en burgers
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Verkeer – Signalisatie – Achterlaten van signalisatie en rubberen voeten
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Slechte staat zijstraten Kortrijksesteenweg
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Openbare Werken – Trap Gravensteen
De heer Van den Eynde, gemeenteraadslid

Openbare Werken – Wandelzone – Aantal zitbanken in Gent
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Vastgoedbeheer – Onderhoud – Geurhinder minus one
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Straatnamen – Straatnaam Dr. Daels
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Cultuur – Bibliotheken – De uitbating van het horecagedeelte van het STAM
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Cultuur – Postnummer (bezoek Gravensteen)
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Stedenbouw – Sloopwerken Jozef Vervaenestraat
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, november 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Staatsveiligheid
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Wegen – De aanslepende hinder door wegenwerken op de Kortrijksesteenweg
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Parkeerbeleid – Geschillen tussen het Parkeerbedrijf en burgers
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Verkeer – Signalisatie – Achterlaten van signalisatie en rubberen voeten
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Slechte staat zijstraten Kortrijksesteenweg
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Openbare Werken – Trap Gravensteen
De heer Van den Eynde, gemeenteraadslid

Openbare Werken – Wandelzone – Aantal zitbanken in Gent
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Vastgoedbeheer – Onderhoud – Geurhinder minus one
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Straatnamen – Straatnaam Dr. Daels
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Cultuur – Bibliotheken – De uitbating van het horecagedeelte van het STAM
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Cultuur – Postnummer (bezoek Gravensteen)
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Stedenbouw – Sloopwerken Jozef Vervaenestraat
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...