Schriftelijke vragen gemeenteraad maart 2008

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, maart 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Bestuur – Nieuwjaarsreceptie
Politie – Fuif Sint-Pietersstation
Protocol – Kostprijs bezoek koningin Fabiola
Politie – Deelname van de lokale politie Gent aan de inzamelactie van oude GSM’s ten voordele van de strijd tegen kinderkanker
Sport – Project “Sport, Si senior”
Beschermde monumenten – Voetgangerstunnel
Cultuur – Niet terugbrengen geleend materiaal
Cultuur – Huishoudelijk reglement
Onderwijs – GOK
Onderwijs – Kwijtschelding schoolrekeningen

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, maart 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Bestuur – Nieuwjaarsreceptie
Politie – Fuif Sint-Pietersstation
Protocol – Kostprijs bezoek koningin Fabiola
Politie – Deelname van de lokale politie Gent aan de inzamelactie van oude GSM’s ten voordele van de strijd tegen kinderkanker
Sport – Project “Sport, Si senior”
Beschermde monumenten – Voetgangerstunnel
Cultuur – Niet terugbrengen geleend materiaal
Cultuur – Huishoudelijk reglement
Onderwijs – GOK
Onderwijs – Kwijtschelding schoolrekeningen

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...