Schriftelijke vragen gemeenteraad juli 2008, deel 1 en 2

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, juli 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Bestuur – Verdoken prostitutie
Juridische Zaken – Gerechtszaken
Openbare werken – Wegen – Rioleringen in Gustaaf Carleshof
Groendienst – Park Nieuwe Wandeling
Gebouwen – Toegankelijkheid
OCMW – OCMW-studenten
Woonbeleid – Wachttijden – wachtlijsten
Woonbeleid – Onbewoonbare sociale woningen

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, juli 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Bestuur – Verdoken prostitutie
Juridische Zaken – Gerechtszaken
Openbare werken – Wegen – Rioleringen in Gustaaf Carleshof
Groendienst – Park Nieuwe Wandeling
Gebouwen – Toegankelijkheid
OCMW – OCMW-studenten
Woonbeleid – Wachttijden – wachtlijsten
Woonbeleid – Onbewoonbare sociale woningen

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...