Schriftelijke vragen gemeenteraad februari 2010

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, februari 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Internationale samenwerking – Mangaung (Bloemfontein)
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale woningen – Leegstand van de sociale woning Emiel Van Swedenlaan nr. 1 te 9050 Gentbrugge
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Openbare Gezondheid – Spaarlampen
De heer Francis Van den Eynde , gemeenteraadslid

Toegankelijkheid van gebouwen – Toegangstrap Kelderzaal Ryhovesteen
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Nieuwkomers
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Bevolking – Allochtone jeugd
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Schijnsamenwoonst
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Personeel – Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, februari 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Internationale samenwerking – Mangaung (Bloemfontein)
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale woningen – Leegstand van de sociale woning Emiel Van Swedenlaan nr. 1 te 9050 Gentbrugge
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Openbare Gezondheid – Spaarlampen
De heer Francis Van den Eynde , gemeenteraadslid

Toegankelijkheid van gebouwen – Toegangstrap Kelderzaal Ryhovesteen
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Nieuwkomers
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Bevolking – Allochtone jeugd
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Schijnsamenwoonst
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Personeel – Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...