Schriftelijke vragen gemeenteraad december 2010

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, december 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Personeel – Gebruik van het openbaar vervoer door politie
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Politie – Bedelarij – Klachten bedelarij
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Politie – Roma – Kraakpanden
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Bestuur – Meertalige uitnodigingen van het college van burgemeester en schepenen voor evenementen in Gent
De heer Orwtin Depoortere, gemeenteraadslid

Politie – Vandalisme – Openbare toiletten
Mevrouw Gabrielle De Boever, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Voetpaden – Voetpad onverhard Afrikalaan
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Voetpaden – Eedverbondkaai – maatregelen om put te beveiligen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Voetpaden – Hoornstraat – Voetpad in slechte staat
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Projecten – Grootschalige bouwprojecten in Gent
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

De Lijn – Klachten
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Onderwijs – Uitgeschreven leerlingen
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Bevolking – Aantal Oost-Europeanen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Cultuur – Patrimonium – Huis Cataloniëstraat 2
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Cultuur – Uitbating Lakenhalle
Mevrouw Gabrielle De Boever, gemeenteraadslid

Beschermde monumenten – Sint-Jorishof
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Personeel – Financiële toelage aan personeelsleden die waterschade hebben geleden
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Diversiteit en Gelijke Kansen – Cyberhate, racisme en pestgedrag op internet
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

OCMW – Aantal daklozen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, december 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Personeel – Gebruik van het openbaar vervoer door politie
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Politie – Bedelarij – Klachten bedelarij
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Politie – Roma – Kraakpanden
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Bestuur – Meertalige uitnodigingen van het college van burgemeester en schepenen voor evenementen in Gent
De heer Orwtin Depoortere, gemeenteraadslid

Politie – Vandalisme – Openbare toiletten
Mevrouw Gabrielle De Boever, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Voetpaden – Voetpad onverhard Afrikalaan
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Voetpaden – Eedverbondkaai – maatregelen om put te beveiligen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Voetpaden – Hoornstraat – Voetpad in slechte staat
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Projecten – Grootschalige bouwprojecten in Gent
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

De Lijn – Klachten
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Onderwijs – Uitgeschreven leerlingen
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Bevolking – Aantal Oost-Europeanen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Cultuur – Patrimonium – Huis Cataloniëstraat 2
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Cultuur – Uitbating Lakenhalle
Mevrouw Gabrielle De Boever, gemeenteraadslid

Beschermde monumenten – Sint-Jorishof
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Personeel – Financiële toelage aan personeelsleden die waterschade hebben geleden
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Diversiteit en Gelijke Kansen – Cyberhate, racisme en pestgedrag op internet
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

OCMW – Aantal daklozen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...