Schriftelijke vragen gemeenteraad december 2009, deel 2

In bijlage onderaan vindt u bijkomende schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, december 2009, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Woonbeleid – Sociale woningen – De controle van de eigendomsvereiste in het buitenland
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Bruggen en Waterlopen – Bruggen – Brug zijarm Watersportbaan
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale woningen – wachttijden – wachtlijsten
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Openbare verlichting – Openbare verlichting Sint-Agnetebrug
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Openbare Verlichting – Openbare verlichting Destelbergenstraat
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

OCMW – OCMW-studenten
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u bijkomende schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, december 2009, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Woonbeleid – Sociale woningen – De controle van de eigendomsvereiste in het buitenland
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Bruggen en Waterlopen – Bruggen – Brug zijarm Watersportbaan
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale woningen – wachttijden – wachtlijsten
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Openbare verlichting – Openbare verlichting Sint-Agnetebrug
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Openbare Verlichting – Openbare verlichting Destelbergenstraat
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

OCMW – OCMW-studenten
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...