Schriftelijke vragen gemeenteraad december 2007

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, december 2007, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Bestuur – Vrouwendag
Politie – Uitrusting politiemensen
Politie – Controles op opgefokte bromfietsen
Bestuur – Religieuze propaganda in stadsmagazine van december 2007
Parkeerbeleid – Parking Dampoortstation
Verkeer – Organisatie – Antoon Catriestraat
Jeugd – Educatief spelconcept
Bevolking – Verplichte inschrijving van buitenlandse studenten
Onderwijs – GOK

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, december 2007, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Bestuur – Vrouwendag
Politie – Uitrusting politiemensen
Politie – Controles op opgefokte bromfietsen
Bestuur – Religieuze propaganda in stadsmagazine van december 2007
Parkeerbeleid – Parking Dampoortstation
Verkeer – Organisatie – Antoon Catriestraat
Jeugd – Educatief spelconcept
Bevolking – Verplichte inschrijving van buitenlandse studenten
Onderwijs – GOK

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...