Schriftelijke vragen gemeenteraad april 2010

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, april 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – Fietsers in voetgangerszone
Mevrouw Gabi De Boever, gemeenteraadslid

Politie – Personeel – Beloningen aan politiemensen
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Jeugd – Speelpleinwerking
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Wegen – Nekkersberglaan


Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Inname openbare weg – Reclamepaneel – Reclamepaneel Sint-Baafsplein


Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Sociale Zaken – Senioren – De informatiedoorstroming naar 65-plussers in verband met de IGO
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Vreemdelingenregister
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Bestuur – Informatie – Stadsplan
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Politie – Overlast – Overlast in Sint-Machariuswijk
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Diefstal van nummerplaten
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Politie – Drugs 2009
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale Woningen – Aantal nieuwe sociale woningen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Belastingen – Elektronische identiteitskaart
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Patrimonium – Onderhoud – Onderhoudsbeurt garages Leliestraat
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Regularisatieaanvragen – Regularistatieaanvragen – verblijfscontrole
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Cultuur – Brochures – Turkse museumbrochure
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Onderwijs en Opvoeding – Islamitische menu’s
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Onderwijs en Opvoeding – Tekort aan stille studieplaatsen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, april 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – Fietsers in voetgangerszone
Mevrouw Gabi De Boever, gemeenteraadslid

Politie – Personeel – Beloningen aan politiemensen
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Jeugd – Speelpleinwerking
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Wegen – Nekkersberglaan


Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Inname openbare weg – Reclamepaneel – Reclamepaneel Sint-Baafsplein


Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Sociale Zaken – Senioren – De informatiedoorstroming naar 65-plussers in verband met de IGO
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Vreemdelingenregister
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Bestuur – Informatie – Stadsplan
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Politie – Overlast – Overlast in Sint-Machariuswijk
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Diefstal van nummerplaten
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Politie – Drugs 2009
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Sociale Woningen – Aantal nieuwe sociale woningen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Belastingen – Elektronische identiteitskaart
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Patrimonium – Onderhoud – Onderhoudsbeurt garages Leliestraat
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Burgerzaken – Regularisatieaanvragen – Regularistatieaanvragen – verblijfscontrole
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Cultuur – Brochures – Turkse museumbrochure
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Onderwijs en Opvoeding – Islamitische menu’s
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Onderwijs en Opvoeding – Tekort aan stille studieplaatsen
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ‘Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...