Schoolmelk in welke verpakking?

Leveren van schoolmelk
  
Tussenkomst van Wis Versyp naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad van 22 oktober 2013            
 Dit debat over het leveren van
schoolmelk in glazen flessen van 1l loopt al heel lang. Voor de
aardigheid zocht ik eens in de archieven en vond de
“glazen-flessen-soap” al terug in 1999, met Fientje Moerman als
onderwijsschepen. Ikzelf herinner mij debatten rond dit thema al van
toen ik pas in de GR zat. en inderdaad in 2001 is hetzelfde debat te
vinden met mw.Van den Bossche als bevoegde schepen. Ook schepen
Coddens verklaarde als onderwijsschepen bereid te zijn die vraag van
Groen in te willigen, maar hij kon geen leverancier kon vinden om dit
uit te voeren.

En nu is het hier terug. Er loopt een
opdracht die inging op 1 september, en eindigt op 31 december, een
overbruggingsdossier voor 4 maanden, die na 6 maanden geëvalueerd
zou worden. Een leverancier vinden moet inderdaad niet gemakkelijk
geweest want de melk wordt aangevoerd vanuit Blankenberge. Van
duurzaamheid gesproken!

De opdracht die nu uitgeschreven wordt
omvat natuurlijk melk in glazen 1l flessen, ook glazen flesjes van
20cl, of tetrabrik ook van 1l. Ik hoop mw. de schepen dat u in
verband met die beslissing toch de mening gevraagd hebt van de
kleuterleidsters hieromtrent. Zij zijn het die elke dag, in een volle
kleuterklas, die literflessen of literdozen moeten uitgieten in
tassen of in bekers, zodat de kdn het kunnen drinken. Ik vraag ik mij
af hoe dat uitgieten en drinken verloopt bij bvb de kleinsten!
Toch eventjes over dat vasthouden aan
de keuze voor glas . Ik heb eens rondgeneusd op intranet omdat het
milieuprobleem mij ook interesseert. Zo kwam ik eerst bij de
uitzending VOLT terecht bij de vraag van kijker: “zijn glazen
flessen beter”. Het resultaat is neen. Indien u dit niet
wetenschappelijk genoeg vindt verwijs ik naar de webstek van
oivo…(onderzoeks- en informatiecentrum van de
verbruikersorganisaties) een onverdachte bron allicht. Daar staan
interessante studies met vgl tussen aanmaak, gebruik en recyclage van
zowel glas als pet als drankkarton of brik. Ik lees alleen de
conclusie: “DE keuze voor het JUISTE verpakkingsmiddel is niet
zomaar zwart-wit. Het is niet zo dat GLAS altijd, -zeker niet- de
beste oplossing is. Beweren dat glas altijd het beste is, is onzin”
Wat mij ook in dat onderzoek opviel : Glas is maar interessant voor
het milieu als het tot 1000 keer herbruikt wordt, hetgeen nooit het
geval is. En voor de rest mw de schepen vraag ik mij af of het dit
is waar de Gentenaar van wakker ligt. Is dit probleem in Gent zo
prioritair dat het al zoveel jaar op de agenda moet staan van zoveel
gemeenteraden en commissies, om toch maar te komen waar Groen wil
komen.
Maar wat wel een prioritair probleem is
in Gent is de armoede, die zich ook weerspiegelt in de voeding van
die kinderen die erbij betrokken zijn. Ik verwijs daarvoor naar de
discussie in de commissie over de lege brooddozen. U schaft de melk
in de lagere school af, het is een bediscussieerde voedingsstof zegt
u. Maar juist voor die kinderen die ’s morgens met een lege maag
naar school komen, en misschien ook met een lege brooddoos zou een
dagelijkse portie schoolmelk –die bovendien gesubsidieerd wordt-
heel welkom zijn. Dat is de realiteit! En of die melk nu uit glazen
1l flessen komt of uit handige- ook recycleerbare!- 20cl
brikverpakking, is dat dan echt het belangrijkste probleem?

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...