Schaamteloos machtsmisbruik meerderheidspartijen

Ondemocratische samenstelling van het bureau

In het verleden werd het bureau van de provincieraad min of meer evenredig samengesteld. Bij de samenstelling van het nieuwe bureau heeft de meerderheid de evenredige vertegenwoordiging van de oppositie afgeschaft. Behalve de fractieleiders behoren nu àlle leden van het bureau tot de meerderheidspartijen. Dit is een aanfluiting van de democratische regels.

In het Belgische politieke systeem kunnen stemmen op drie manieren omgerekend worden naar zetels of mandaten: 1. naar evenredigheid, 2. volgens het systeem D’Hondt, dat gebruikt wordt voor de zetelverdeling in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement, en 3. volgens het systeem-Imperiali, dat gebruikt wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bureau moet vijftien leden tellen, waaronder alle fractieleiders. Als we deze drie methoden toepassen op de verdeling van het bureau, bekomen we volgende zetelverdeling.

Zoals altijd levert Imperiali een zeker voordeel op voor de grootste partij. Maar zelfs volgens Imperiali heeft het Vlaams Belang recht op drie bureauleden, net zoals volgens de evenredigheidsregel en volgens het systeem-D’Hondt (zie foto hierboven).

De decreetgever heeft alleen vastgelegd dat de fractieleiders in het bureau opgenomen moeten worden. Daardoor is de oppositie inderdaad automatisch vertegenwoordigd, maar slechts minimaal. De decreetgever heeft verder geen richtlijnen gegeven over de samenstelling van het bureau, maar volgens het gezond verstand én volgens de democratische logica moet het bureau – net zoals alle instellingen in een representatieve democratie – naar evenredigheid samengesteld worden, zodat het een afspiegeling is van de politieke verhoudingen binnen de raad. Bij de vorige provincieraadsverkiezingen behaalde het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen 21% van de stemmen. Maar in het bureau krijgt het slechts één vertegenwoordiger. Eén op vijftien. Dat is niet eens 7%.

De meerderheid heeft deze democratische logica echter niet gevolgd. Men heeft de democratie minimaal ingevuld: van de oppositiepartijen worden alleen de fractieleiders in het bureau opgenomen. Alle andere zetels worden door de meerderheid ingepalmd.. SP.A-Spirit, Open VLD en CD&V-N-VA noemen zichzelf graag “democratische” partijen. Maar zij zijn niet eens bereid hun eigen bureau op een democratische manier samen te stellen. Zij gedragen zich slechts democratisch als zij daartoe gedwongen worden door wetten, decreten of omzendbrieven. Maar zo gauw zij een gat in de wet ontdekken, gooien zij alle democratische principes overboord. Zij zijn niet tevreden met de royale meerderheid die zij nu reeds hebben. Zij willen nog meer dan waar zij naar evenredigheid recht op hebben.

De samenstelling van het bureau is een voorbeeld van de schaamteloze graaicultuur van de huidige meerderheid. Voor hen is de democratie alleen maar een noodzakelijk kwaad. Zij schreeuwen zo dikwijls luidkeels hun liefde voor de democratie uit. Maar zij vullen die democratie zo minimaal mogelijk in. Zij zijn democraten naar de letter van de wet, maar niet naar de geest ervan. Zij gedragen zich alleen democratisch als ze niet anders kunnen. Hun relatie met de democratie lijkt nog het meest op een gedwongen huwelijk. Bij de samenstelling van het bureau zijn de democratische maskers van de meerderheid afgevallen. Omwille van enkele extra zitjes in het bureau, omwille van enkele dubbele zitpenningen meer, heeft de meerderheid de democratie verkocht.

De ondemocratische samenstelling van het bureau is natuurlijk slechts een symptoom van een dieperliggende kwaal, van een mentaliteit van hypocrisie, arrogantie, hebzucht en schaamteloos machtsmisbruik die bij de huidige meerderheidspartijen zeer diep ingeworteld is. Het is door die mentaliteit dat de politieke instellingen steeds meer aan geloofwaardigheid verliezen. De echte verliezer daarbij is niet eens het Vlaams Belang. Het is de democratie.

Aanvullend heeft het Vlaams Belang een reeks amendementen ingediend op dit reglement. Deze amendementen werden hieronder ook als aparte bijlage toegevoegd.

Namens de Vlaams Belang provincieraadfractie,

Tanguy Veys, fractievoorzitter
Marc Joris, provincieraadslid

Ondemocratische samenstelling van het bureau

In het verleden werd het bureau van de provincieraad min of meer evenredig samengesteld. Bij de samenstelling van het nieuwe bureau heeft de meerderheid de evenredige vertegenwoordiging van de oppositie afgeschaft. Behalve de fractieleiders behoren nu àlle leden van het bureau tot de meerderheidspartijen. Dit is een aanfluiting van de democratische regels.

In het Belgische politieke systeem kunnen stemmen op drie manieren omgerekend worden naar zetels of mandaten: 1. naar evenredigheid, 2. volgens het systeem D’Hondt, dat gebruikt wordt voor de zetelverdeling in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement, en 3. volgens het systeem-Imperiali, dat gebruikt wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bureau moet vijftien leden tellen, waaronder alle fractieleiders. Als we deze drie methoden toepassen op de verdeling van het bureau, bekomen we volgende zetelverdeling.

Zoals altijd levert Imperiali een zeker voordeel op voor de grootste partij. Maar zelfs volgens Imperiali heeft het Vlaams Belang recht op drie bureauleden, net zoals volgens de evenredigheidsregel en volgens het systeem-D’Hondt (zie foto hierboven).

De decreetgever heeft alleen vastgelegd dat de fractieleiders in het bureau opgenomen moeten worden. Daardoor is de oppositie inderdaad automatisch vertegenwoordigd, maar slechts minimaal. De decreetgever heeft verder geen richtlijnen gegeven over de samenstelling van het bureau, maar volgens het gezond verstand én volgens de democratische logica moet het bureau – net zoals alle instellingen in een representatieve democratie – naar evenredigheid samengesteld worden, zodat het een afspiegeling is van de politieke verhoudingen binnen de raad. Bij de vorige provincieraadsverkiezingen behaalde het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen 21% van de stemmen. Maar in het bureau krijgt het slechts één vertegenwoordiger. Eén op vijftien. Dat is niet eens 7%.

De meerderheid heeft deze democratische logica echter niet gevolgd. Men heeft de democratie minimaal ingevuld: van de oppositiepartijen worden alleen de fractieleiders in het bureau opgenomen. Alle andere zetels worden door de meerderheid ingepalmd.. SP.A-Spirit, Open VLD en CD&V-N-VA noemen zichzelf graag “democratische” partijen. Maar zij zijn niet eens bereid hun eigen bureau op een democratische manier samen te stellen. Zij gedragen zich slechts democratisch als zij daartoe gedwongen worden door wetten, decreten of omzendbrieven. Maar zo gauw zij een gat in de wet ontdekken, gooien zij alle democratische principes overboord. Zij zijn niet tevreden met de royale meerderheid die zij nu reeds hebben. Zij willen nog meer dan waar zij naar evenredigheid recht op hebben.

De samenstelling van het bureau is een voorbeeld van de schaamteloze graaicultuur van de huidige meerderheid. Voor hen is de democratie alleen maar een noodzakelijk kwaad. Zij schreeuwen zo dikwijls luidkeels hun liefde voor de democratie uit. Maar zij vullen die democratie zo minimaal mogelijk in. Zij zijn democraten naar de letter van de wet, maar niet naar de geest ervan. Zij gedragen zich alleen democratisch als ze niet anders kunnen. Hun relatie met de democratie lijkt nog het meest op een gedwongen huwelijk. Bij de samenstelling van het bureau zijn de democratische maskers van de meerderheid afgevallen. Omwille van enkele extra zitjes in het bureau, omwille van enkele dubbele zitpenningen meer, heeft de meerderheid de democratie verkocht.

De ondemocratische samenstelling van het bureau is natuurlijk slechts een symptoom van een dieperliggende kwaal, van een mentaliteit van hypocrisie, arrogantie, hebzucht en schaamteloos machtsmisbruik die bij de huidige meerderheidspartijen zeer diep ingeworteld is. Het is door die mentaliteit dat de politieke instellingen steeds meer aan geloofwaardigheid verliezen. De echte verliezer daarbij is niet eens het Vlaams Belang. Het is de democratie.

Aanvullend heeft het Vlaams Belang een reeks amendementen ingediend op dit reglement. Deze amendementen werden hieronder ook als aparte bijlage toegevoegd.

Namens de Vlaams Belang provincieraadfractie,

Tanguy Veys, fractievoorzitter
Marc Joris, provincieraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...