Roma worden naar Vlaanderen gelokt

Het ziet er alvast niet naar uit dat 2011 een echt schitterend politiek jaar zal worden. Wat kan ik nog zeggen over de onderhandelingen voor een nieuwe regering na de verkiezingen van juni 2010? Er is ontzettend veel tijd verloren gegaan en de echte problemen stapelen zich op. Symptomatisch hiervoor is de problematiek rond de massale toevloed van Oost-Europeanen (intussen ruim 10.000 Roma-zigeuners en Bulgaren) in Gent. Iedereen praat erover, maar niemand doet er wat aan!

N-VA-minister Geert Bourgeois ondernam een poging om een Roma-actieplan op te maken, maar dit plan zorgde voor een averechts effect! De kranten in Bulgarije en Roemenië schetsten onmiddellijk een beeld van Vlaanderen als ideaal opvangland voor de Roma-migranten. België zou het beloofde land van melk en honing zijn. De situatie is ernstig, en minister Bourgeois stort nog olie op het vuur. In Gent stellen we vast dat de Roma hier niet individueel of in gezinsverband arriveren, maar met hele busladingen tegelijk (en dit mag echt letterlijk genomen worden). Ze zorgen dan ook voor de nodige overlast in vele Gentse wijken.

De situatie is dusdanig geëscaleerd dat burgemeester Termont als notoire socialist uitspraken doet waarvoor het Vlaams Belang destijds veroordeeld werd. Het is vreemd dit nu te moeten vaststellen. Nu ja, ik ben alvast blij dat Termont eindelijk inziet dat het Vlaams Belang destijds juist zat met zijn kritiek op de ongebreidelde immigratiemogelijkheden in Vlaanderen. In plaats van te kiezen voor een politiek van gedwongen uitwijzingen zoals Frankrijk dat doet, opteert men voor een politiek van opvang en ondersteuning. Daarmee creëert men onweerlegbaar een aanzuigeffect. Daarmee worden niet minder, maar juist meer Roma naar Vlaanderen gelokt.

Het Vlaams Belang eist dan ook dat de minister dit plan grondig herwerkt. De boodschap voor economische vluchtelingen zoals de Roma mag niet zijn: ‘Welkom in Vlaanderen’, maar wel: ‘In Vlaanderen hebt u niets te zoeken.’

Johan Deckmyn
Vlaams volksvertegenwoordiger
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...