Roma van Duisburg naar Gent

Revolutionair: volgende week komt de EU in Vlaanderen en in Gent praten over een probleem dat niet bestaat.

Tijdens een bezoek aan Duisburg – een van de Duitse steden die reeds geruime tijd gebukt gaat onder de onophoudelijke toestroom van Romazigeuners uit Oost-Europa – stelde EU-commissaris Laszlo Andor begin dit jaar steun in het vooruitzicht voor regio’s die met een grote Roma-immigratie worden geconfronteerd. Opmerkelijk, vermits de Europese Commissie in haar ideologische blindheid elke bedenking bij de intra-Europese immigratie steeds van tafel heeft geveegd.

Zorgen over de toekomst

Als we recente berichten mogen geloven, zou Laszlo Andor volgende week
ook Gent bezoeken om er “de Roma-problematiek (die tot voor kort officieel dus niet bestond, nvdr) te bespreken.” Hoe dan ook: feit is dat ook de Arteveldestad al jaren krijgt af te rekenen met een grote immigratie van Romazigeuners. Volgens SP.a-burgemeester Termont zouden de voorbije jaren niet minder dan vier- tot vijfduizend Romazigeuners naar de trotse stede zijn afgezakt. En daar blijft het niet bij: “De stroom naar onze stad stopt niet”, bevestigt Termont de ervaring van zowat iedere Gentenaar. Om er – rijkelijk laat – aan toe te voegen zich zorgen te maken over de toekomst en te pleiten voor “meer middelen om de instroom op te vangen.”

Symptoombestrijding

Termont slaat andermaal de bal mis. Gent – en bij uitbreiding Vlaanderen – heeft geen nood aan meer middelen om de instroom op te vangen, maar aan mogelijkheden om de instroom te stoppen. De fameuze steun (gaande van integratieprojecten tot socialisatietrajecten) die de EU in het beste geval in het vooruitzicht stelt, zijn weinig meer dan symptoombestrijding. Ze zenden bovendien een verkeerd signaal uit, waardoor de immigratie van armoede en achterstelling naar onze contreien eerder wordt aangemoedigd dan ontmoedigd.

Grenzen stellen

De problemen van Oost-Europa moeten niet worden opgelost in Gent, maar in Oost-Europa zelf. Dat impliceert uiteraard dat het taboe van het onbeperkte vrij verkeer van personen eindelijk in vraag wordt gesteld. Net zoals de Zwitsers, is het Vlaams Belang van oordeel dat elk land opnieuw zélf moet kunnen bepalen wie het onder welke voorwaarden binnenlaat.                   

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...