Relaties met Zuid-Afrika vallen zeer duur uit

In antwoord op zijn vraag aan burgemeester Termont vernam gemeenteraadslid Francis Van den Eynde dat er in het raam van de stedenband Mangaung (Bloemfontein, Zuid-Afrika) en Gent tussen 2004 en 2009 niet minder dan twintig officiële reizen tussen beide steden georganiseerd werden. In totaal namen hieraan 81 ambtenaren en 18 bestuursleden van beide steden deel.

De kostprijs voor dit alles bedraagt tot hiertoe 168.095,65 euro (m.a.w. 6.780.000 voormalige Belgische franken). Het stadsbestuur argumenteert dat een belangrijk deel van dit bedrag geput wordt uit subsidies. Dit belet echter niet dat het een enorme uitgave betreft in het kader van een operatie waarvan de bedoeling onduidelijk en het nut zeer twijfelachtig is. Gelieve te noteren dat het hier enkel gaat om reiskosten en niet om uitgaven m.b.t de projecten die ter plaatse uitgebouwd zijn of worden.

Tot slot nog dit. Het geld dat hieraan besteed wordt, kan niet gebruikt worden voor andere meer zinvolle projecten.

Francis Van den Eynde
Voorzitter Vlaams Belang-gemeenteraadsfractie Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...