Poging tot moord = berisping

De twee Oekraïense broers die 2 jaar geleden een Gentse scholier neerstaken, werden schuldig bevonden aan poging tot moord. Desondanks kregen ze van de rechtbank enkel maar een berisping. Dit heeft alles te maken met het ernstig geklungel van de federale regering. Een eventuele beslissing om de betrokkenen in een gesloten instelling te plaatsen, kon immers niet afgedwongen worden omdat beide broers momenteel in Israël verblijven. Zij werden namelijk een paar maanden geleden door de Dienst Vreemdelingenzaken het land uitgewezen. Niemand had daar blijkbaar weet van het feit dat beide kerels nog voor de rechter moesten verschijnen omdat er op het tijdstip van hun vertrek nog een gerechtelijke procedure tegen hen liep.


Het is ook merkwaardig dat het parket ten overstaan van de jeugdrechter geen uithandengeving heeft gevraagd. Naar verluidt was er immers sprake van “spijt” en van “mogelijkheid van reïntegratie”.


Hoe dan ook, het ligt voor de hand dat het rechtsgevoel bij de bevolking door deze uitspraak ernstig gekwetst werd. In een stad waar men vijf jaar gevangenis kan oplopen om de burgemeester een mep te verkopen krijgt men alleen maar een berisping voor een moordpoging.


Volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde zal dan ook in de Kamer de Minister van Justitie hieromtrent aan de tand voelen.

Francis Van den Eynde
Volksvertegenwoordiger
Fractieleider Gentse Vlaams Belanggemeenteraadsfractie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...