Persconferentie gebroken beloftes

PERSMEDEDELING: Stad
Gent organiseert persconferentie van gebroken beloftes

 

 

Vandaag
presenteerde de stad Gent op een persconferentie eindelijk haar meerjarenplan
met haar visie op deze legislatuur. Voor het Vlaams Belang is dit duidelijk een
persconferentie van gebroken beloftes geworden.
1)   
Ondanks
herhaalde verkiezingsbeloftes van sp.a en Groen zullen 435 personeelsleden
verdwijnen (waarvan 37 bij de brandweer). Dit zal zeker resulteren in een
verminderde dienstverlening van de stad Gent naar haar burgers én een verhoogde
werkdruk voor het stadspersoneel.
2)   
Ondanks
herhaalde verkiezingsbeloftes van de Open VLD zullen de belastingen voor de
Gentenaars stijgen. Het is nu al duidelijk dat bijvoorbeeld huisvuilophaling en
parkeren gevoelig duurder wordt, maar dit zijn zeker niet de enige
belastingsverhogingen voor de Gentenaar, die meer zal mogen betalen voor minder
dienstverlening.
Het Vlaams Belang stelt ook
vast dat de dienstverlening structureel wordt afgebouwd. Zo zullen bijvoorbeeld
de brandweerpost Gent Noord en het zwembad Rosas in Oostakker sluiten. In het
algemeen is er sprake van een “centralisatie van de stadsdiensten”, lees
sluiting van diverse dienstverlenende locaties…
Het Vlaams Belang zal
uiteraard tijdens de bespreking in gemeenteraad uitgebreid terugkomen op de
plannen van het stadsbestuur (bvb de stadshal), maar stelt ondertussen vast dat
de stad Gent zich de vorige legislatuur financieel heeft verslikt in de vele
prestigeprojecten die ze heeft opgestart.
Ondertussen wordt het stilaan
duidelijk dat het stadsbestuur haar ambitieus bestuursakkoord in de prullenmand
kan gooien. Dit kunnen ze immers nooit financieren.

Johan Deckmyn
Vlaams
Volksvertegenwoordiger
Fractieleider
Vlaams Belang Gent

www.johandeckmyn.be

https://www.facebook.com/johan.deckmyn

0476/26.97.38

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...