Opvangboot Reno aan de Gentse Dokken

Opvangboot Reno heeft 14 erkende, subsidiair beschermde asielzoekers
Dienst wonen van de stad krijgt 1 extra VTE om woonproblematiek voor asielzoekers te coördineren
Sinds 1 januari 2016 werden in het Stedelijk opvanginitiatief (SOI) 25 bewoners erkend en kregen 6 bewoners subsidiaire bescherming. In het opvangcentrum Reno werden reeds 8 gezinnen ( totaal 14 personen) erkend of subsidiaire beschermd, waarvan 2 gezinnen reeds een woning hebben gevonden. 1 alleenstaande man verblijft in nachtopvang en de 5 overige verblijven nog in het opvangcentrum en zijn volop op zoek naar een woning. Voorlopig blijkt dus slechts een kleine minderheid van de asielzoekers op de opvangboot erkend te zijn.

De stad Gent krijgt van de Vlaamse regering in het kader van de vluchtelingeninstroom ook reeds een eerste schijf van 654.368 euro uitbetaald.

Naar aanleiding van de vragen die ik hieromtrent aan schepen Rudy Coddens (Sp.a) stelde, antwoordde de schepen dat de dienst wonen van de stad werd versterkt met een 1 VTE die de coördinatie opneemt over de woonproblematiek van erkende vluchtelingen en andere kwetsbare groepen in onze stad. De coördinator houdt ook overzicht van de uitstroom van erkende vluchtelingen die een opvanginitiatief in Gent verlaten.

Met het CAW werd een convenant afgesloten om 10 leegstaande woningen van de Volkshaard in te schakelen als doorgangswonen.

Staatssecretaris Francken besliste ook om de toegekende uitstroomtijd van 2 maand na erkenning te verlengen met 1 maand of uitzonderlijk 2 maanden. Dit zorgt voor extra tijd om asielzoekers een eigen woning te laten vinden.

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be
0476/26.97.38
volg me ook op twitter en facebook

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...