Optima met Termont en Versnick!

OPTIMA-SCHANDAAL: VLAAMS BELANG EIST ONTSLAG TERMONT
27 JUNI 2016 JOHAN DECKMYN
De ganse polemiek rond de frauduleuze zaken waarin de Gentse bank Optima ten onder is gegaan, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het verhaal rond Optima-topman Jeroen Piqueur was bijwijlen hallucinant en bij de Gentse socialisten is er blijkbaar hevig gediscussieerd over het feit of de burgemeester Daniel Termont al dan niet in functie zou blijven. Om zichzelf te verdedigen belde de burgemeester zelfs naar de procureur, maar op zich is dit ook al een initiatief die haaks staat op alle principes van onze rechtstaat.

Namens het Vlaams Belang vroeg fractieleider Johan Deckmyn een stemming over het ontslag van Termont als burgemeester, en drong ook aan op een stemming over zijn ontslag als voorzitter van de Gentse gemeenteraad. Deckmyn stelde dat de burgemeester beter de eer aan zichzelf zou houden en ontslag nemen.

13528779_10210082232722488_3682617868346956711_n

Johan Deckmyn had het ook over normvervaging en het feit dat de meerderheid in de stad Gent het blijkbaar normaal vindt dat het halve schepencollege naar het zuiden van Frankrijk trekt om er op luxe-boten vastgoeddeals te beklinken.

Dat de burgemeester zich uit deze benarde situatie probeert te bevrijden door zich ter beschikking te stellen van de deontologische commissie van deze stad is een bijzonder cynisch gegeven.

Naar aanleiding van de klacht die het Vlaams Belang nog niet zo lang geleden indiende tegen schepen Resul Tapmaz wegens machtsmisbruik, werd immers ook de deontologische commissie ingeschakeld. Toen bleek dat deze commissie géén goed instrument was, omdat het meerderheid tegen oppositie deze klacht wegstemde.

Groen kijkt de andere richting uit

Het Optima-schandaal en de betrokkenheid van leden uit de meerderheid is een verhaal van ons-kent-ons, waar ook liberale leden in betrokken zijn. Deckmyn vroeg het ontslag van Termont, maar was ten zeerste verwonderd te moeten vaststellen dat Geert Versnick (Open VLD) nog steeds deel uitmaakte van deze gemeenteraad. Hij werd immers openlijk aangeklaagd wegens belangenvermenging in de Optima-zaak.

Wat de groenen betreft, vroeg Deckmyn zich af hoelang die zich nog zullen willen identificeren met een meerderheid waar men op chique diners en luxe-boten, achter de schermen zaakjes bedisselt.

Deckmyn zei het tijdens zijn tussenkomst in de gemeenteraad: “Er was een tijd, collega Watteeuw, dat u dit nooit zou laten passeren. Er was een tijd, collega Watteeuw, waar u moord en brand zou geschreeuwd hebben. Die tijd, collega Watteeuw, was de tijd toen u in de oppositie zat. Maar die maagdelijkheid heeft u nu definitief verloren.”

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...