Opening Seniorenweek 2009

Vandaag had de open Algemene Vergadering van de Stedelijke Seniorenraad plaats in de Pacificatiezaal van het stadhuis.
De vergadering werd onder grote belangstelling (zie foto) bijgewoond. Ook ons gemeenteraadslid Wis Versyp en OCMW-raadslid Christian Bauwens behoorden tot de aandachtige luisteraars.
O.a. de verbeterde samenwerking met de Stedelijke Seniorendienst werd in een panelgesprek aangehaald, alsook de diverse initiatieven die de stad en OCMW nemen in functie van een betere dienstverlening naar de Gentse senior toe.
Na dit panelgesprek, gemodereerd door de ombudsvrouw, kwamen enkele toehoorders hun vragen voorleggen. De vraag omtrent de onmogelijke wegomleiding ter hoogte van de Kouter, waardoor automobilisten in rondjes gestuurd worden, werd door de zaal hilarisch onthaald.
We wensen alle senioren een geslaagde seniorenweek toe!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...