Opening OTC OCMW Gent

Vandaag werd de nieuwe locatie van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van OCMW Gent plechtig ingehuldigd. Een groot gedeelte (6000 m2) van de voormalige UCO-gebouwen in de Maïsstraat werd opnieuw ingericht om de talrijke cursisten en medewerkers een meer geschikte werkplaats te verschaffen. De gebouwen aan de Fransevaart barstten uit hun voegen, deze verhuis was noodzakelijk.

In het OTC worden OCMW-cliënten allerlei vaardigheden bijgebracht, met de bedoeling om ze naar de reguliere arbeidsmarkt te laten doorstromen.

Onze raadsleden An Inghelram (en echtgenoot Ivan), Wis Versyp en Christian Bauwens woonden de opening bij, zie foto. Ze wensen de OCMW-medewerkers en cursisten een goede vaart toe op hun nieuwe locatie.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...