Opening nieuwbouw ldc Speltincx te Gentbrugge

Vandaag werd onder grote belangstelling de nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum Speltincx te Gentbrugge officieel geopend. Dit zeer goed draaiende dienstencentrum van OCMW Gent is reeds sinds 1976 gehuisvest in een oud en doorleefd kasteeltje, genaamd naar Jan Speltincx, één van de vroegere bewoners. Het kasteel dateert van rond 1850, en was dringend aan renovatie en uitbreiding toe. Op jaarbasis zijn er immers niet minder dan 1100 geregistreerde bezoekers. Het dienstencentrum floreert, dat is het minste wat men kan zeggen!

Voor de opening van de nieuwbouw hadden niet minder dan 300 personen zich ingeschreven. Het was dan ook drummen om de inhuldiging van de nieuwbouw en bijgaande gedenkplaat te kunnen bijwonen.

We wensen alle bezoekers aangename uren toe in Speltincx, een dienstencentrum dat kan bogen op een gemotiveerde groep van OCMW- medewerkers en vele vrijwilligers.

Op de foto herkent u onze raadsleden Christian Bauwens, Wis Versyp, An Inghelram en echtgenoot Ivan, die de opening van de nieuwbouw bijwoonden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...