Open brief aan de minister naar aanleiding van het Gentse circulatieplan

Aan de weledele  exellentie de heer minister van mobiliteit van Vlaanderen en bijhorende bevoegdheden zoals dierenwelzijn enz… ,

 

Mijnheer de minister,

 

Gezien U niet van de kanten van Gent bent , wil  ik alzoo  dezen brief schrijven in het algemeen beschaafd  Gentsch. Ik zit met een groot probleem waarvan ik de oplossing niet vind op tinternet, noch in mijne vele  kranten , boeken en tijdschriften . Ik ben hoogbejaard en ben in Gent niet meer welkom met den auto.

Ik heb natuurlijk zoals iedereen redelijk wat kommisses te doen voor den onderhoud en noodzakelijke levensbehoeftigheden .

 

Den heer schepen van mobiliteit Filip WATTEEUW ,  wil dat wij allen met de velo rijden. Ik heb nog nooit op nen velo gezeten en ben te oud om het nu nog te leren .

Daarom had ik gedacht om mij een stootkar (een ‘steekkerre’) aan te schaffen waarmede ik dus mijn noodzakelijke boodschappen zou kunnen doen .

En daar zit nu mijn probleem. Ik vind nieverst het reglement voor stootkarren . Ik heb wel gelezen als ik stapvoets een voertuig steek, word ik gelijkgesteld met een voetganger,

dus als zwakke weggebruiker.

Mijn konkrete vragen zijn:

1 Mag ik mijn stootkar parkeren op het voetpad zoals de vele fietsers en alzo den doorgang verhinderen voor de voetgangers en zekerst voor de invaliden en moeders met een kindervoiture ?

2 Mag ik met mijn stootkar een parkeerplaats innemen zonder te betalen zoals de bakfietsen ?

3 Hoeveel km/h is stapvoets ? Vanaf hoeveel km/h ben ik bestuurder inplaats van voetganger ? en mag ik in de kar zitten terwijl mijne man steekt ?

4 Is er een maximum laadvermogen voor mijn stootkar? En eventueel een maximum snelheid, want mijne man is nogal ne felle  ?

5 Moet er een voor- en achterlicht op mijn stootkar?  (Ik rijdt  nooit in het donker, dat is veel  te gevaarlijk in Gent met al die studenten en toeristen en nieuwe Gentenaars en ikvoel ik mij niet zo veilig)

6 Moet ik ook geen rijtax betalen zoals de bakfietsen, de fietsen, de scheetborden, de rolschaatsers, de friewielers…..enzovoort ?

7 Als ik en accident heb met een automobiel, moet hij dan ook mijn kleren en bril vergoeden ook al ben ik  onopzettelijk in fout zoals bij de bakfietsen, de fietsen, de scheetborden, de rolschaatsers, de friewielers enzovoort  enzovoort  ?

8 Mag ik mijn stootkar ook aan om het even welke paal of boom of brugleuning vastmaken zoals bij de bakfietsen, de fietsen, de scheetborden, de rolschaatsers, de friewielers enzovoort, enzovoort?     opdat ze niet zou gestolen worden? En is er mogelijkheid om deze te laten registreren?

9 Ik zou eventueel  mijn kar delen met de buren. Mag ik dan op de speciale gratis parkings voor autodelen parkeren?

10 Tot slot zou ik nog willen weten of ik klinjoteurs op mijn karretje moet zetten en of ik een klakson of een bel moet placeren.

 

Hartelijk dank meneer de minister en ik wacht met veel ongeduld op uw antwoord

 

Met de meeste hoogachting en de groeten aan uw madam

 

Gelezen in de krant DE GENTENAAR

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...