Oost-Vlaanderen: Stemming subsidie aan abortuskliniek door Vlaams Belang één groot misverstand!


Door een misverstand, waarvan de aanleiding ligt bij het Oost-Vlaamse provinciebestuur, keurde de Oost-Vlaamse Vlaams Belang-fractie subsidies goed voor de abortuskliniek Collectief Anticonceptie. Onbegrijpelijk zou je denken aangezien Vlaams Belang de enige partij is die steeds abortus heeft afgezworen. Met bedenkelijke bedoelingen werd dit de wereld ingestuurd door de Gentse Belfortploeg. Graag geven we Marc Joris, fractieleider voor het Vlaams Belang de kans om dit (nochtans te voorkomen) euvel hier recht te zetten.

De provinciebesturen zijn een krak in het doen stemmen van misleidende punten. Zo worden geregeld een resem (voor het Vlaams Belang) positieve voorstellen in één punt samen gestoken tegelijkertijd met één (voor het Vlaams Belang) negatief punt. Op zo’n moment vragen de Vlaams Belang-fracties overal ten lande om de stemming apart te doen, zodat op het ‘negatieve’ punt ‘neen’ gestemd kan worden. Dit had een verklaring kunnen zijn voor het misverstand dat zich nu ten toon spreidt, het ging echter verder dan dat!

Men had in de agenda een aantal punten opgesomd onder de titel ‘investeringssteun aan ‘onderscheiden organisaties’. Bij deze opsomming stond inderdaad het ‘Collectief Anticonceptie’. Marc Joris, fractievoorzitter verklaart hierover: “We hadden natuurlijk wel gelezen dat ook het Collectief Anticonceptie bij die ‘onderscheiden organisaties’ zat, maar wij dachten dat de vlag de lading toch een beetje dekte, en dat het hier ging om een organisatie die voorlichting gaf over anticonceptiemiddelen. In die optiek dachten wij dat wij geen zaak moesten maken van de subsidie aan het zogenaamde ‘Collectief Anticonceptie’. Wij dachten dat ‘Collectief’ zich inderdaad bezighield met anticonceptie, zoals in de naam wordt vermeld.”

Helaas was dit slechts een misleidende naam/vlag die dus de lading duidelijk NIET dekt! “Op de webstek van het ‘Collectief Anticonceptie’ vinden we zelfs geen verwijzing naar de pil, het spiraaltje of het condoom. Het gaat alleen om abortus. Dit ‘Collectief Anticonceptie’ is gewoon een nauwelijks gecamoufleerd abortuscentrum. Uit de teksten op de webstek blijkt duidelijk dat men de alternatieven voor abortus alleen pro forma aangeeft, omdat het nu eenmaal moet.” aldus Marc Joris.

Marc vraagt dan ook aan de deputatie om de stemming te veranderen en schreef hen een uitgebreide motivatie. We geven u nog een stukje mee: “Dat de vlag van het Collectief de lading niet dekt, dat is misleidende reclame, maar dat valt niet onder de bevoegdheid van de deputatie. Dat de subsidies voor deze abortuskliniek werden weggemoffeld in een onschuldig ogend agendapunt is wel het werk van de deputatie. Onder de verzamelnaam ‘Welzijn en gezondheid’ werden subsidies gevraagd voor chiro- en scoutgroepen, een Vierdewereldgroep, een Wijkgezondsheidscentrum, opvang van niet-begeleide minderjarigen, voor adolescenten met een mentale handicap, voor assistentiehonden en kinderopvang. Allemaal fatsoenlijke en positieve initiatieven.

De subsidies voor het abortuscentrum zaten in die positieve lading weggemoffeld, opnieuw onder een misleidende omschrijving ‘hulpverlening bij ongeplande zwangerschap’. Wat een eufemisme! Men zou bijna kunnen denken dat hier adoptie-ouders werden gezocht voor ongewenste baby’s. En die term komt niet van het Collectief, die komt van de deputatie, die er helemaal misleidend in haar tabel nog aan toevoegt dat het hier om ‘preventie’ gaat.”

Spijtig dat de Belfortploeg van dit misverstand gebruik maakt om Marc Joris en de zijnen onderuit te halen. Dat ze het enkel via mail doen en niet via hun webstek is veelzeggend en toont aan dat ze zelf goed genoeg wisten hoe de vork aan de steel zit! Arm Vlaanderen zou men kunnen denken…

bron: http://rechtsactueel.wordpress.com/2011/10/19/stemming-subsidie-aan-abortuskliniek-door-vlaams-belang-een-groot-misverstand/

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...