Oost-Vlaamse provincieraad ligt niet wakker van moordpartijen in Birma

Vorige week geleden keurde het Vlaams Parlement unaniem een motie goed waarin de Vlaamse Regering werd opgeroepen al het mogelijke te doen om het conflict in Birma op vreedzame en democratische wijze op te lossen, en een einde te maken aan de gewelddadige onderdrukking en de schendingen van de mensenrechten in dat land. Daartoe werd de Vlaamse Regering gevraagd de nodige stappen te ondernemen bij de regering van Birma, de handelspartners van dat land, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Op 10 oktober diende Marc Joris namens het Vlaams Belang in de Oost-Vlaamse provincieraad letterlijk dezelfde motie in (zie bijlage). De provincieraad kon daarmee het initiatief van het Vlaams Parlement ondersteunen en versterken. De tekst was in geen enkel opzicht aangepast of gewijzigd. Het was dus geen tekst van het Vlaams Belang. Het was de tekst van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. Men had dus kunnen verwachten dat die motie zonder problemen goedgekeurd zou worden. Waarom zouden dezelfde partijen in de provincieraad een tekst afwijzen die zij in het Vlaams Parlement hadden goedgekeurd? Maar de motie werd door de voorzitter van de provincieraad van de agenda verwijderd op vraag van de meerderheidspartijen. Toen het Vlaams Belang hierover bij ordemotie een stemming vroeg in de raad, stemden àlle andere partijen tegen de ontvankelijkheid van deze motie.

Moeten we daaruit afleiden dat de provincieraadsleden van de CD&V, SP.A, OpenVLD en van Groen! geen belangstelling hebben voor het lot van de Birmaanse oppositie? Dat de gewelddadige onderdrukking van het democratische protest hen niets kan schelen? Dat zou dan wel provincialisme in de engste en slechtste betekenis van het woord zijn. Of gaat het helemaal niet om de inhoud, maar om de boodschapper?

Als het Vlaams Belang zegt dat twee maal twee vier is, dan vinden sommige politici dat zij dat niet mogen bevestigen. Dat is dan wel de domste en de meest absurde interpretatie die men aan het begrip cordon sanitaire kan geven. De partijen die zich zo graag democratisch noemen, hebben hier een kans laten voorbijgaan om de democratie in Birma te ondersteunen. Om solidair te zijn met de zaak van de vrijheid. Om de schendingen van de mensenrechten aan te klagen. Het cordon sanitaire was voor hen belangrijker.

Marc Joris provincieraadslid Vlaams Belang
tel.: 09 330 40 88 (privé) 02 501 77 70 (kantoor)

Tanguy Veys fractievoorzitter provincieraad Vlaams Belang
tel.: 0477 365 234

Vorige week geleden keurde het Vlaams Parlement unaniem een motie goed waarin de Vlaamse Regering werd opgeroepen al het mogelijke te doen om het conflict in Birma op vreedzame en democratische wijze op te lossen, en een einde te maken aan de gewelddadige onderdrukking en de schendingen van de mensenrechten in dat land. Daartoe werd de Vlaamse Regering gevraagd de nodige stappen te ondernemen bij de regering van Birma, de handelspartners van dat land, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Op 10 oktober diende Marc Joris namens het Vlaams Belang in de Oost-Vlaamse provincieraad letterlijk dezelfde motie in (zie bijlage). De provincieraad kon daarmee het initiatief van het Vlaams Parlement ondersteunen en versterken. De tekst was in geen enkel opzicht aangepast of gewijzigd. Het was dus geen tekst van het Vlaams Belang. Het was de tekst van de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. Men had dus kunnen verwachten dat die motie zonder problemen goedgekeurd zou worden. Waarom zouden dezelfde partijen in de provincieraad een tekst afwijzen die zij in het Vlaams Parlement hadden goedgekeurd? Maar de motie werd door de voorzitter van de provincieraad van de agenda verwijderd op vraag van de meerderheidspartijen. Toen het Vlaams Belang hierover bij ordemotie een stemming vroeg in de raad, stemden àlle andere partijen tegen de ontvankelijkheid van deze motie.

Moeten we daaruit afleiden dat de provincieraadsleden van de CD&V, SP.A, OpenVLD en van Groen! geen belangstelling hebben voor het lot van de Birmaanse oppositie? Dat de gewelddadige onderdrukking van het democratische protest hen niets kan schelen? Dat zou dan wel provincialisme in de engste en slechtste betekenis van het woord zijn. Of gaat het helemaal niet om de inhoud, maar om de boodschapper?

Als het Vlaams Belang zegt dat twee maal twee vier is, dan vinden sommige politici dat zij dat niet mogen bevestigen. Dat is dan wel de domste en de meest absurde interpretatie die men aan het begrip cordon sanitaire kan geven. De partijen die zich zo graag democratisch noemen, hebben hier een kans laten voorbijgaan om de democratie in Birma te ondersteunen. Om solidair te zijn met de zaak van de vrijheid. Om de schendingen van de mensenrechten aan te klagen. Het cordon sanitaire was voor hen belangrijker.

Marc Joris provincieraadslid Vlaams Belang
tel.: 09 330 40 88 (privé) 02 501 77 70 (kantoor)

Tanguy Veys fractievoorzitter provincieraad Vlaams Belang
tel.: 0477 365 234

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...