Oost-Vlaamse deputatie zit opnieuw in zakken belastingsbetaler

Inkomsten uit provinciebelasting stegen op 4 jaar tijd met 10,14% (van 113 miljoen euro naar 124 miljoen euro met een stijging van 4,2 miljoen euro in 2010)
Deputatie hervalt in slechte gewoonten: verspilling, profileringsdrang, wanbeheer
Vlaams Belang pleit voor afschaffing provincies

Vandaag start in de provincieraad de bespreking van het budget 2010 van Oost-Vlaanderen en dit tijdens niet minder dan 9 zittingen en waarvoor niet minder dan 176 tussenkomsten werden ingediend. Voor het Vlaams Belang is dit de gelegenheid bij uitstek om zijn kritiek op de werking van het Oost-Vlaamse provinciebestuur en de deputatie in het bijzonder te bundelen en kracht bij te zetten.

De kritiek van het Vlaams Belang, bij monde van fractievoorzitter Tanguy Veys (zie bijlage voor zijn tussenkomst), kan als volgt worden samengevat:

1. Oost-Vlaamse deputatie zit opnieuw in zakken belastingsbetaler
– De stijging van de provinciebelasting door een indexering wordt door gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) verkocht als een handhaving van de belastingsdruk sinds 2001. Voor het Vlaams Belang “is Vercamer met deze goocheltruc de Oost-Vlaamse versie van Harry Houdini.
– Op basis van de laatst gekende rekening 2008 is in vergelijking met de andere provincies de belastingsdruk in Oost-Vlaanderen de laagste maar voor het Vlaams Belang “is het in een klas met uitsluitend slechte leerlingen natuurlijk niet moeilijk met de eerste prijs te gaan lopen en over de hoge schuldlast per Oost-Vlaming in vergelijking met andere provincies wordt natuurlijk zedig gezwegen!”
– Sinds het aantreden van zijn beleidsploeg in 2007, zijn de inkomsten uit de provinciale fiscaliteit gestegen met 10,14% of van bijna 113 miljoen euro in 2007 naar meer dan 124 miljoen euro in 2010. In 2010 zal het provinciebestuur in vergelijking met 2009 zo’n 4,2 miljoen extra aan belastingsinkomsten binnenrijven.

2. Cijfers financieel meerjarenplan 2010-2013 kloppen niet
  De uitgaven worden bewust te hoog gebudgetteerd (gemiddeld 5%) en bepaalde uitgaven worden bewust niet gedaan, om zo de stijging van de belastingen te kunnen rechtvaardigen.

3. Deputatie hervalt in slechte gewoonten
– Ook in 2010 komt de deputatie op de proppen met megalomane en peperdure prestigeprojecten: een geldverslindende imago- en regiomarketingcampagne (waarvan  de meerwaarde nog moet aangetoond worden), een eigen campus voor de provinciale diensten (4,5 miljoen euro) en een participatie in de Waalse Krook (10 miljoen euro die zelfs niet eens in het budget voorzien is). De laatste twee zijn voorbeelden van dossiers waar de provinciale invulling nog steeds moet bepaald worden, waarover nog een batterij aan vragen bestaan en waarover in de provincieraad nog het eerste woord moet gezegd worden.
– Op dit moment weet de provincie geen blijf met al haar patrimonium: Bank van de Arbeid, Huis Anton Van Wilderode, Gouvernementstraat nummers 26 en 28, Huis Thuysbaert, Huis Philemon Coupé, Scheepswerven Baasrode, diverse molens, Erfgoedcentrum Ename…, laat staat dat ze nog weet waarvoor het ooit werd aangekocht.
– Tot slot blijft ook het reizend circus van De Buck & Partners de wereld rondreizen alsof het een lieve lust is en blijft men tegelijkertijd doof en blind voor mensenrechten.

4. Schaf de provincies af!
– Naast Open VLD en Lijst Dedecker is ook het Vlaams Belang voorstander van de afschaffing van de provincies. De provincies hebben geen bevoegdheden die niet overgenomen kunnen worden door de andere niveaus. Door het verspreiden van de huidige bevoegdheden over de Vlaamse overheid enerzijds en de gemeenten anderzijds kan de efficiëntie verhogen en de kostprijs dalen
– Ook de Vlaamse regering pleit voor minstens een interne staatshervorming inzake de provincies (minder provincieraadsleden, gesloten taakstelling voor de provincies, minder tussenniveau’s).

5. Conclusie
Het Vlaams Belang zal het voorgestelde budget niet goedkeuren. De cijfers in het meerjarenplan kloppen bewust niet en eens te meer mag de Oost-Vlaamse belastingbetaler opdraaien voor de expansiedrang van de provinciale gedeputeerden. Ik troost mij evenwel met één gedachte, de provinciale kruik gaat zo lang te water tot ze barst.

Namens de Vlaams-Belangfractie,

Tanguy Veys
Fractievoorzitter Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...