Oost-Vlaams Provinciebestuur schrapt bloemenkrans voor IJzerwake

Oost-Vlaams Provinciebestuur schrapt bloemenkrans voor IJzerwake
0 euro subsidie voor IJzerwake – 3.000 euro subsidie voor IJzerbedevaart

Jaarlijks geeft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een subsidie van 3.000 euro aan de vzw Bedevaart naar de graven van de IJzer die elk jaar de IJzerbedevaart in Diksmuide organiseren. De subsidieaanvraag van vzw IJzerwake voor hun jaarlijkse IJzerwake in Steenstrate bij Ieper, kon bij de Oost-Vlaamse deputatie niet op hun goedkeuring rekenen: “De deputatie is van oordeel dat de ondersteuning van de vzw IJzerwake nog wat te voorbarig is, maar opnieuw kan geëvalueerd worden als meer duidelijkheid is gekomen in enerzijds de evolutie van de IJzerbedevaarten/IJzerwake en anderzijds als de IJzerwake vzw zich zelf als een gevestigde vereniging met traditie kan profileren en een bredere activiteitenactieradius dan de organisatie van de IJzerwake realiseert.” Maar voor de editie 2008 kon er op voorstel van gedeputeerde en gewezen KVHV’er Jozef Dauwe (CD&V), die zijn Vlaamsgezindheid nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, voor het provinciebestuur wel een bloemenkrans van 108 euro van af.

In 2009 is er opnieuw geen sprake van een provinciale subsidie voor IJzerwake, maar schrapte het provinciebestuur zelfs de “dure” bloemenkrans. Over tsjevenstreken gesproken…

Gedeputeerde Jozef Dauwe zag zich dan ook genoodzaakt om zelf maar voor een bloemenkrans te zorgen. Gelukkig dat er dus Vlaamse CD&V’ers zijn die wel nog een ruggengraat hebben. En toevallig prijkt de foto van deze bloemenkrans van Dauwe prominent in de krant De Standaard, zodat gans Vlaanderen (of bijna toch) het zal geweten hebben.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...