Onze raadsleden en de Gentse bibliotheek

Jaarlijks komt de raad van bestuur van de Gentse bibliotheek drie- tot viermaal samen. Vlaams Belang Koepel Gent heeft zes afgevaardigden in deze cultuurraad.
Ook dit jaar waren onze mandatarissen aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar door de afscheidnemende directeur de krijtlijnen voor het komende jaar werden belicht. Hij dankte ook uitvoerig zijn sterk gemotiveerd team medewerkers voor hun professionele inzet. Het belang van doorgeven van kennis, waar ook onze Gentse bibliotheek een grote steen toe bijdraagt, werd aangekruist.
Op de foto herkent u onze raadsleden Wis Versyp en An Inghelram.
We wensen alle medewerkers van de bibliotheek een vruchtbaar en vreugdevol werkjaar toe.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...