Ongedierte in/aan appartementen Opgeëistenlaan

Toelichting:
Bewoners van het appartementsgebouw op de Opgeëistenlaan 1- 393 hebben voortdurend
klachten over zwerfvuil. Er wordt van alles uit de ramen gegooid. Dit gaat van huisvuil, schoenen,
pantoffels tot onlangs zelfs een televisietoestel!
Daar bovenop is er een rattenplaag! De bewoners van het gelijksvloer durven zelf hun ramen niet
meer open te zetten. Anders kruipen de ratten langs daar binnen. Er werden reeds vallen gezet
om de ratten te vangen maar die werden intussen weer weggehaald.

Vraag:
Is de schepen op de hoogte van deze wantoestanden?
Werden hieromtrent al klachten ingediend?
Welke maatregelen werden getroffen worden om de rattenplaag op te lossen en het sluikstorten
tegen te gaan?
ANTWOORD

ANTWOORD

Geacht raadslid De Boever,

De buurt is bij verschillende diensten gekend voor wat betreft de afvalproblematiek.

Noch bij de Gemeenschapswachten, noch bij Dienst Toezicht werden al klachten over deze specifieke wantoestanden –het door het raam gooien van afval – ingediend.
Het aantal meldingen van sluikstorten bij IVAGO voor de Filips Van Cleeflaan bedraagt 220 in 2015; voor de Opgeëistenlaan 1-393 zijn er 4 meldingen van sluikstorten in 2015 geweest.
De afvalproblematiek komt ook telkens ter sprake op de vergaderingen van Buurt Bestuurt Rabot en deze specifieke wantoestanden werden op de laatste Buurt Bestuurt Rabot (1/12/2015) ook gemeld.

De Gemeenschapswachten hebben tijdens hun regelmatige patrouilles (verhoogde inzet Buurt Bestuurt) aandacht voor sluikstorten en zwerfvuil. Hun aanwezigheid is zeer zichtbaar, en werkt op die manier preventief. De gerichte aanpak van zwerfvuil is echter bijzonder moeilijk. Het afval dat door de ramen gegooid wordt, is meestal gewoon restafval en bevat geen ID’s. De zakken met restafval worden wekelijks in samenwerking met IVAGO doorzocht.

De politie heeft reeds 9 processen-verbaal geregistreerd, waarvan 6 met schade aan voertuigen (d.d. 24/05/2015, 30/07/2015, 31/07/2015, 31/07/2015, 11/08/2015, 20/12/2015, 20/12/2015, 29/12/2015, 08/01/2016). De feiten vonden steeds plaats tussen 22:30 uur en 08:00 uur.
Er wordt onderzoek verricht door de politie (zoeken naar getuigen, bevragen van bewoners), maar tot op heden werden nog geen verdachten geïdentificeerd. Aangezien het een appartementsgebouw betreft met 17 verdiepingen, is het moeilijk om te achterhalen wie de verdachten zijn. De verdachten werden niet op heterdaad betrapt.
Het overlastteam binnen de politiezone werd gecontacteerd met het oog op het uitvoeren van patrouilles rond de Rabot-torens, maar heeft tot op heden nog daders gevat.

WoninGent laat ons weten dat door de politie een onderzoek werd gestart in augustus 2014 rond het naar beneden gooien van afval. Gedurende dit onderzoek werd de achteringang afgesloten omwille van de veiligheid. Gezien er in de maanden november en december 2015 geen incidenten meer waren, werd de achteringang terug vrijgegeven. Deze achteringang wordt frequent gebruikt door bewoners zelf; aan de achterkant van het gebouw liggen de garageboxen. Het afval werd praktisch nooit aan de voorkant van het gebouw naar beneden gegooid. Aan de achterkant is de zichtbaarheid veel minder.
De buurtinspecteur heeft verschillende mensen aangesproken in het kader van het buurtonderzoek. Woningent heeft de indruk dat de dader tussen de aangesproken mensen zit, en dat die schrik heeft gekregen. Er is echter niet genoeg bewijsmateriaal om effectief te kunnen optreden.

WoninGent besteedt veel aandacht aan deze site: er zijn 2 voltijdse wijkmonitoren dagdagelijks op het terrein aanwezig, in het kader van begeleiding bij de herhuisvesting en evenzeer voor de opvang van niet-verhuis gerelateerde zaken. Daarbovenop werkt er ook een conciërge, een poetshulp en een sociale huisbewaarder. De bewoners kunnen 2 keer per week terecht met vragen (allerlei) en meldingen tijdens het zitmoment in blok 2 (op het gelijkvloers: de Vitrine). En dat werkt heel goed.
Het is een feit dat in dit gebouw verschillende huurders met een (verslavings-) probleem wonen. Hun gebruik en hun bezoekers zorgen voor overlast. Sommigen onder hen zitten reeds in de overlastprocedure die WoninGent hanteert, anderen worden begeleid door Straathoekwerk en door de dienst woonbegeleiding van het Gentse OCMW. De wijkmonitor loopt meermaals per week het gebouw door en belt systematisch bij deze huurders aan om hen aan te sporen geen overlast te veroorzaken, hun bezoekers hierop aan te spreken en de rust noch de veiligheid van anderen in het gedrang te brengen.

De Groendienst ruimt elke maandag het zwerfvuil en sluikstort op dat in de groenzones ligt. Het meeste sluikstort komt voor aan de garageboxen en rond de appartementsgebouwen. Wekelijks wordt er daar gesluikstort en zijn de ploegen van de Groendienst daar enkele uren bezig met opruimen.
Het sluikstort dat op de openbare weg ligt wordt opgeruimd door IVAGO na melding.

In verband met de rattenplaat laat WoninGent ons weten dat er vorig jaar, wegens aanhoudende knaagdierenoverlast, een knaagdierenbestrijding werd opgestart op de buitenpasserellen door de firma Vektor voor zowel de Filips van Cleeflaan als voor de Opgeeïstenlaan. Deze bestrijding werd opgestart in januari 2015 en had een looptijd van 1 jaar.
Het Eco-Werkhuis heeft toen zelf ook een betonbak met gif geplaatst op het openbaar domein omdat de ratten ook uit de rioolkolken kwamen. Deze betonbakken zijn zo gemaakt dat kinderen niet aan het vergif kunnen. Elke bak heeft een sleutel en zijn ook tamelijk zwaar waardoor ze niet snel meegenomen kunnen worden. Op 05/01/2016 is de betonbak (met gif) weggehaald omdat er van oktober 2015 tot januari 2016 niet meer gegeten werd van het gif en omdat er geen sporen van ratten meer aangetroffen werden.

Omdat de wijkmonitoren van WoninGent opnieuw ratten signaleerden, heeft WoninGent opnieuw offertes aangevraagd bij verschillende bestrijdingsfirma’s, in afwachting van het van start gaan van een nieuw raamcontract voor ongediertebestrijding bij de gebouwen van WoninGent. Deze week worden er nog lokdozen met ongediertevergif geplaatst op de buitenpasserellen.

Toelichting:
Bewoners van het appartementsgebouw op de Opgeëistenlaan 1- 393 hebben voortdurend
klachten over zwerfvuil. Er wordt van alles uit de ramen gegooid. Dit gaat van huisvuil, schoenen,
pantoffels tot onlangs zelfs een televisietoestel!
Daar bovenop is er een rattenplaag! De bewoners van het gelijksvloer durven zelf hun ramen niet
meer open te zetten. Anders kruipen de ratten langs daar binnen. Er werden reeds vallen gezet
om de ratten te vangen maar die werden intussen weer weggehaald.

Vraag:
Is de schepen op de hoogte van deze wantoestanden?
Werden hieromtrent al klachten ingediend?
Welke maatregelen werden getroffen worden om de rattenplaag op te lossen en het sluikstorten
tegen te gaan?
ANTWOORD

ANTWOORD

Geacht raadslid De Boever,

De buurt is bij verschillende diensten gekend voor wat betreft de afvalproblematiek.

Noch bij de Gemeenschapswachten, noch bij Dienst Toezicht werden al klachten over deze specifieke wantoestanden –het door het raam gooien van afval – ingediend.
Het aantal meldingen van sluikstorten bij IVAGO voor de Filips Van Cleeflaan bedraagt 220 in 2015; voor de Opgeëistenlaan 1-393 zijn er 4 meldingen van sluikstorten in 2015 geweest.
De afvalproblematiek komt ook telkens ter sprake op de vergaderingen van Buurt Bestuurt Rabot en deze specifieke wantoestanden werden op de laatste Buurt Bestuurt Rabot (1/12/2015) ook gemeld.

De Gemeenschapswachten hebben tijdens hun regelmatige patrouilles (verhoogde inzet Buurt Bestuurt) aandacht voor sluikstorten en zwerfvuil. Hun aanwezigheid is zeer zichtbaar, en werkt op die manier preventief. De gerichte aanpak van zwerfvuil is echter bijzonder moeilijk. Het afval dat door de ramen gegooid wordt, is meestal gewoon restafval en bevat geen ID’s. De zakken met restafval worden wekelijks in samenwerking met IVAGO doorzocht.

De politie heeft reeds 9 processen-verbaal geregistreerd, waarvan 6 met schade aan voertuigen (d.d. 24/05/2015, 30/07/2015, 31/07/2015, 31/07/2015, 11/08/2015, 20/12/2015, 20/12/2015, 29/12/2015, 08/01/2016). De feiten vonden steeds plaats tussen 22:30 uur en 08:00 uur.
Er wordt onderzoek verricht door de politie (zoeken naar getuigen, bevragen van bewoners), maar tot op heden werden nog geen verdachten geïdentificeerd. Aangezien het een appartementsgebouw betreft met 17 verdiepingen, is het moeilijk om te achterhalen wie de verdachten zijn. De verdachten werden niet op heterdaad betrapt.
Het overlastteam binnen de politiezone werd gecontacteerd met het oog op het uitvoeren van patrouilles rond de Rabot-torens, maar heeft tot op heden nog daders gevat.

WoninGent laat ons weten dat door de politie een onderzoek werd gestart in augustus 2014 rond het naar beneden gooien van afval. Gedurende dit onderzoek werd de achteringang afgesloten omwille van de veiligheid. Gezien er in de maanden november en december 2015 geen incidenten meer waren, werd de achteringang terug vrijgegeven. Deze achteringang wordt frequent gebruikt door bewoners zelf; aan de achterkant van het gebouw liggen de garageboxen. Het afval werd praktisch nooit aan de voorkant van het gebouw naar beneden gegooid. Aan de achterkant is de zichtbaarheid veel minder.
De buurtinspecteur heeft verschillende mensen aangesproken in het kader van het buurtonderzoek. Woningent heeft de indruk dat de dader tussen de aangesproken mensen zit, en dat die schrik heeft gekregen. Er is echter niet genoeg bewijsmateriaal om effectief te kunnen optreden.

WoninGent besteedt veel aandacht aan deze site: er zijn 2 voltijdse wijkmonitoren dagdagelijks op het terrein aanwezig, in het kader van begeleiding bij de herhuisvesting en evenzeer voor de opvang van niet-verhuis gerelateerde zaken. Daarbovenop werkt er ook een conciërge, een poetshulp en een sociale huisbewaarder. De bewoners kunnen 2 keer per week terecht met vragen (allerlei) en meldingen tijdens het zitmoment in blok 2 (op het gelijkvloers: de Vitrine). En dat werkt heel goed.
Het is een feit dat in dit gebouw verschillende huurders met een (verslavings-) probleem wonen. Hun gebruik en hun bezoekers zorgen voor overlast. Sommigen onder hen zitten reeds in de overlastprocedure die WoninGent hanteert, anderen worden begeleid door Straathoekwerk en door de dienst woonbegeleiding van het Gentse OCMW. De wijkmonitor loopt meermaals per week het gebouw door en belt systematisch bij deze huurders aan om hen aan te sporen geen overlast te veroorzaken, hun bezoekers hierop aan te spreken en de rust noch de veiligheid van anderen in het gedrang te brengen.

De Groendienst ruimt elke maandag het zwerfvuil en sluikstort op dat in de groenzones ligt. Het meeste sluikstort komt voor aan de garageboxen en rond de appartementsgebouwen. Wekelijks wordt er daar gesluikstort en zijn de ploegen van de Groendienst daar enkele uren bezig met opruimen.
Het sluikstort dat op de openbare weg ligt wordt opgeruimd door IVAGO na melding.

In verband met de rattenplaat laat WoninGent ons weten dat er vorig jaar, wegens aanhoudende knaagdierenoverlast, een knaagdierenbestrijding werd opgestart op de buitenpasserellen door de firma Vektor voor zowel de Filips van Cleeflaan als voor de Opgeeïstenlaan. Deze bestrijding werd opgestart in januari 2015 en had een looptijd van 1 jaar.
Het Eco-Werkhuis heeft toen zelf ook een betonbak met gif geplaatst op het openbaar domein omdat de ratten ook uit de rioolkolken kwamen. Deze betonbakken zijn zo gemaakt dat kinderen niet aan het vergif kunnen. Elke bak heeft een sleutel en zijn ook tamelijk zwaar waardoor ze niet snel meegenomen kunnen worden. Op 05/01/2016 is de betonbak (met gif) weggehaald omdat er van oktober 2015 tot januari 2016 niet meer gegeten werd van het gif en omdat er geen sporen van ratten meer aangetroffen werden.

Omdat de wijkmonitoren van WoninGent opnieuw ratten signaleerden, heeft WoninGent opnieuw offertes aangevraagd bij verschillende bestrijdingsfirma’s, in afwachting van het van start gaan van een nieuw raamcontract voor ongediertebestrijding bij de gebouwen van WoninGent. Deze week worden er nog lokdozen met ongediertevergif geplaatst op de buitenpasserellen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...