Nieuwsbrief gemeenteraadsfractie Gent “Gent in actie, deel II”

Het is de ambitie van het Vlaams Belang om in de gemeenteraad inhoudelijk sterk tussen te komen. Met deze nieuwsbrief willen wij ons werk, in de aanloop naar de verkiezingen van 2012, beter bekend maken. Hieronder volgen in telegramstijl enkele van de vele recente tussenkomsten van gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang. Als bijlagen vindt u een nota waarin wij dieper ingaan op een Gents thema en een overzicht van de persartikels (januari-maart) die over onze fractie handelen.

Post in Gent: moet ééntalig Nederlands.


Een wakkere Gentenaar bezorgde ons een tweetalig formulier dat “bpost” bij hem in de bus had gestoken. Wij dienden een klacht in bij de “Vaste Commissie voor Taaltoezicht” en haalden gelijk. In Gent mag “bpost” enkel de Nederlandse taal gebruiken.

Erfgoed: Red de Baudelokapel / het Sint-Jorishof.


De Baudelokapel en oude stadsbibliotheek aan de Ottogracht zijn monumenten waar blijkbaar niemand interesse voor heeft. De gebouwen staan al jaren te verkommeren. Recentelijk brokkelden delen van de gevelbepleistering af en vielen gewoon op het voetpad. Onze fractie vroeg om maatregelen. Het antwoord van de bevoegde schepen was onthutsend. De stad wenst immers niet langer te investeren in het gebouw maar zal het, verkrot als het is, verkopen.


Ook het Sint-Jorishof tegenover het stadhuis staat al jarenlang te verkommeren. Naar aanleiding van een bezoek aan het pand kwam onze fractie tussen met een onderbouwd dossier. Schepen Peeters beloofde een oplossing uit te werken tegen het najaar.

Wij stellen een dossier op over de verwaarlozing van het Gents onroerend erfgoed.
Geef ons gerust een seintje indien u weet heeft van verwaarloosde historische huizen of monumenten.

Belasting op nachtwinkels wel in Leuven, niet in Gent.


Het stadsbestuur van Leuven voerde onlangs een belasting op nachtwinkels in als rem op de komst van meer handelszaken van die aard. Onze fractie wees op de vele problemen met nachtwinkels in Gent en vroeg of het invoeren van een dergelijke belasting niet zinvol zou zijn in onze stad. De schepen was van oordeel dat een belasting niet de juiste manier is om de hinder door nachtwinkels in te perken. Hij stelde wel dat de stad streng zou optreden tegen onwettige toestanden bij dergelijke handelzaken.

De meest populaire jongensnaam in Gent is niet Louis.


In de kranten stond te lezen dat Louis de populairste jongensnaam is in Gent. Wie de cijfers goed bekijkt, komt toch tot een andere conclusie. In antwoord op een vraag van onze fractie gaf de schepen een tabel mee waarin de naam Louis met 16 pasgeborenen op kop staat. Muhammed is 4de met 12 pasgeborenen, Mohamed 7de met 9. Is het dan niet logisch te besluiten dat de naam van ‘de profeet’ met 21 pasgeborenen populairder is dan onze Louis? We hoeven hier geen tekening bij te maken in de wetenschap dat de naam van ‘de profeet’ in 2008 niet eens bij de 20 populairste namen voorkwam.

Meer islamlessen dan rooms-katholieke.


In 2007 telde het stedelijke basis- en secundair onderwijs 17 islamleerkrachten en 34 rooms-katholieke. Het stedelijke basisonderwijs telde toen 1238 moslimleerlingen en 1284 leerlingen die rooms-katholieke godsdienst volgden.


In 2010 telde het stedelijke basis- en secundair onderwijs al 36 islamleerkrachten en 33 rooms-katholieke. Het stedelijke basisonderwijs telde 1699 moslimleerlingen en 1393 rooms-katholieke leerlingen. Verdere uitleg is overbodig …

Veiligheid begraafplaatsen.


Dat bepaalde mensen er niet voor terugdeinzen om graven te vernielen of te bestelen, is een spijtige vaststelling. Op onze begraafplaatsen is vandalisme een regelmatig terugkerend probleem. Onze fractie drong er dan ook bij de schepen op aan om de begraafplaatsen beter te beveiligen. De burgers oproepen om waakzaam te zijn, kan een deel van de oplossing zijn. Zeker er nu zelfs op de begraafplaatsen koperdieven opduiken.

Bedelaars.


Gent kent een sterke stijging van het aantal Oost-Europese bedelaars. De tussenkomsten van onze fractie over deze problematiek haalden veel pers. De burgemeester verschuilt zich achter de wetgeving om niets te moeten doen. De nieuwe regering zal dus de bedelwetgeving moeten aanpassen. We laten het echter niet bij woorden en plannen dit jaar nog een actie in de Veldstraat.


Mogen wij nu al iedereen oproepen om geen geld meer te geven aan bedelaars? Wij vragen bovendien om de politie te verwittigen als u minderjarige bedelaars ziet of als u merkt dat er agressief gebedeld wordt. Wie solidair wenst te zijn met de echte armen van ons volk, kan steeds een bijdrage storten op het rekeningnummer 979-2397632-88 van de actie Z11-Z11-Z11.

Wil je graag de teksten van onze tussenkomsten, de antwoorden op onze schriftelijke en mondelinge vragen of gewoon meer informatie?


Contacteer dan het Fractiesecretariaat van het Vlaams Belang of surf meteen naar  de rubriek “initiatieven” op deze webstek.

Met Vlaamse groet
Kristina Colen
Fractievoorzitter gemeenteraadsfractie Vlaams Belang Gent

Gemeenteraadsleden: Kristina Colen, Johan Deckmyn, Geert De Jaeger, Wis Versyp, Ortwin Depoortere, Francis Van den Eynde, Mireille Van Bellegem, Gabi De Boever, Omer Denis

Fractiesecretariaat Vlaams Belang – Fractiesecretariaten Gemeenteraad – Stad Gent
Bezoekadres: Sint-Niklaasstraat 27/206, 9000 Gent
Correspondentieadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 54 62 – Fax 09 266 54 64 
E-post: fractie.vlaamsbelang@gent.be

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...