Nieuw politiek jaar

Vlaams Belang Koepel Gent kende een bewogen politiek jaar 2010-2011 dat uiteindelijk werd afgesloten met het 11-julibraadfeest in het regiosecretariaat.

Daar kwam toen meer volk op af dan andere jaren. Logisch, gezien de gebeurtenissen van het afgelopen politiek jaar binnen onze afdeling. Guy Schouls en Joris Van Vooren, oudgedienden en mannen van het eerste uur, trokken daar met fel gesmaakte speeches een lijn onder het verleden. Dit betekende voor de vele aanwezige trouwe Vlaams Belangers een hart onder de riem. Als Koepelvoorzitter besloot ik toen zelf met een toespraak over de rol van het Vlaams Belang in Gent.

Op dezelfde geestdriftige manier wil het Vlaams Belang Koepel Gent het nieuwe politieke jaar 2011-2012 starten. Een belangrijk jaar dat zal uitmonden in de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Het is binnen dit kader dat de Koepel Gent op 6 september beslist heeft ondergetekende aan te duiden als lijsttrekker van het Vlaams Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. In die hoedanigheid zal ik ook verantwoordelijk zijn voor de lijstvorming.

Programmatorisch blijft onze partij op de koers die wij in het verleden steeds hebben gevaren. De thema’s in Gent zijn immers nog steeds dezelfde. De problemen zijn jammer genoeg niet verdwenen, sommige werden hooguit onder de mat geveegd.

Belangrijk is het gegeven dat een partij als het Vlaams Belang broodnodig blijft op het politieke toneel. Het is steeds onze taak en opdracht geweest om te wijzen op de vele maatschappelijke problemen waar we in Gent mee worden geconfronteerd. Dus zullen wij ons ook nu gemotiveerd van deze taak kwijten.

Voor wie had gedacht dat het Vlaams Belang in Gent in de touwen zou liggen, zal onze ambitie wellicht verrassend overkomen. Wie het Vlaams Belang echter goed kent, weet dat we zullen verder gaan op ons elan. 

Bovendien motiveren de nakende gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen ons meer dan ooit om te bewijzen dat het Vlaams Belang staat waar het altijd heeft gestaan: op de barricaden, ter wille van de Gentenaars!

Johan Deckmyn

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...