Nieuw plan stad Gent : werft allochtonen aan zonder diplomavereiste!

Diversiteitsactieplan Gent: stad werft allochtonen aan zonder diplomavereiste

Schepen De Regge vindt de kennis van het Nederlands van ondergeschikt belang

Eind april stelde schepen van personeel Martine De Regge in de gemeenteraad het diversiteitsactieplan voor. Met dit plan wil de stad Gent samen met het OCMW streven naar meer diversiteit binnen haar personeelsbestand.

 

Het Vlaams Belang hekelde dit plan omwille van het feit dat men dit plan wil verwezenlijken door het toepassen van positieve discriminatie. Daarbij wordt de lat zodanig laag gelegd dat het een wonder mag heten als men er nog in slaagt om onder die lat te blijven.

 

In het diversiteitsactieplan staat dat er zal gerekruteerd worden op basis van competenties eerder dan op diplomavereisten. Dit is een kaakslag voor de vele mensen die tot op vandaag wel moesten beschikken over één of meerdere diploma’s en specifieke examens dienden af te leggen om bij de stad Gent aan de slag te kunnen.

Het Vlaams Belang stelde ook dat dit de vele allochtonen in onze scholen een fout signaal geeft: waarom zouden zij nog studeren? Zonder diploma kom je immers ook wel aan de bak bij de stad Gent … En dan durft de stad Gent dit een “innovatief voorstel” noemen…

Bij de bespreking in de gemeenteraad stelde de schepen duidelijk dat ze de kennis van de Nederlandse taal van ondergeschikt belang acht om bij de stad Gent aan de slag te kunnen. Dit slaat werkelijk alles. De kennis van de taal is immers essentieel en één van de voornaamste waarborgen om zich te integreren in de samenleving waar men deel van wil uitmaken. Bovendien heeft dit ook consequenties voor de veiligheid van de persoon zelf en de mensen met wie deze persoon in contact komt.

Enkel het Vlaams Belang stemde tegen het plan…

In bijlage mijn tussenkomst in de gemeenteraad. Meer info vindt u op http://johandeckmyn.be/diversiteitsactieplan-gent-stad-werft-allochtonen-aan-zonder-diplomavereiste/

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang Gent

Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent
www.johandeckmyn.be

0476/26.97.38

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...