Nieuw hoofddoekenvoorstel in OCMW: Links recidiveert

Eind november vorig jaar keurde een alternatieve meerderheid van Open VLD, Vlaams Belang en CD&V in de Gentse gemeenteraad een hoofddoekenverbod voor het stadspersoneel goed. Daarop besliste de niet-representatieve linkse meerderheid* in de OCMW-raad bij wijze van represaille dat de hoofddoek voor OCMW-personeelsleden wél toegelaten was.

De provinciegouverneur schorste dit besluit na een klacht van zowel de VLD, de CD&V, de N-VA als het Vlaams Belang.

De linkse partijen tonen zich echter opnieuw slechte verliezers. Tijdens het weekeinde verklaarde GROEN! dat het opnieuw een hoofddoekenvoorstel in het OCMW zal indienen. De sp.a zal dit voorstel naar alle waarschijnlijkheid opnieuw steunen.

Er is hier dus duidelijk sprake van tergende recidive.

Het Vlaams Belang zal dan ook opnieuw klacht indienen bij de gouverneur van zodra het nieuwe voorstel in de OCMW-raad goedgekeurd wordt.

Artikel 42 van het OCMW-decreet stelt immers dat het administratief statuut van het OCMW-personeel gelijk moet zijn aan het statuut van het gemeentepersoneel waarvoor in Gent het hoofddoekenverbod wel degelijk geldt.*Omwille van het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang kreeg GROEN! de reststemmen van de andere partijen zodat het in de OCMW-raad oververtegenwoordigd is.

In bijlage vindt u een compilatie van de berichtgeving hieromtrent.

Christian Bauwens
Fractievoorzitter OCMW-raad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...