Negatief nieuws blijft binnenskamers

‘Daniël Termont is een heel actieve burgemeester die veel contact heeft met zijn stad en met de mensen die er wonen, maar hij kondigt altijd goed weer aan. Zaken die minder positief zijn worden onder de mat geschoven.’
Vlaams Belang-fractieleider Francis Van den Eynde is niet verwonderd door de uitstekende score van de Gentse burgemeester.
‘Kijk, ik zit in de oppositie, maar ik ben gerust bereid om te zeggen dat ik Daniël Termont een gezellige man en een harde werker vind. Hij zet de lijn van Frank Beke voort. Maar hij is zeker niet de burgemeester van alle Gentenaars. Vlaams Belang-mandatarissen krijgen van Daniël Termont alleen een groet, geen hand. In die zin is hij een echte socialist.’
Van den Eynde heeft het ook moeilijk met de manier waarop de burgemeester communiceert.
‘Als Termont iets naar buiten brengt, is het altijd allemaal formidabel en fantastisch. Als iets negatief is voor het stadsbestuur, dan blijft het binnenskamers. Sommige zaken over criminaliteit worden gewoon ontkend. Dat bijvoorbeeld een derde van de kinderen in het stedelijk onderwijs geen Nederlands spreekt, daar horen we ook niets over. Wat mij opvalt, is dat Termont laag scoort als netwerker terwijl de Gentenaars dat net belangrijk vinden voor een burgemeester. Geen wonder, Gent heeft geen netwerk in Brussel. Antwerpen heeft wel begrepen hoe belangrijk dat is.’

Dat is volgens Francis Van den Eynde een van de redenen waarom Gent zo slecht scoort op het thema blauw op straat (-7,8 procent). ‘Het Gentse politiekorps heeft al jaren een tekort van een honderdtal manschappen en dat raakt maar niet ingevuld. Het stadsbestuur heeft bij Binnenlandse Zaken wel al gevraagd om extra agenten, maar heeft niet genoeg contacten in Brussel om dat snel in orde te krijgen. Het gevolg is dat er in Gent nog altijd te weinig blauw op straat is. Dat veroorzaakt een verhoging van het onveiligheidsgevoel.’

Het verklaart volgens Van den Eynde ook waarom er niet meer snelheidscontroles zijn. ‘Op een bepaald ogenblik is het stadsbestuur heel veel snelheidsbeperkingen beginnen invoeren, onder meer met de uitbreiding van de zone 30. Maar er zijn in Gent niet genoeg politieagenten om die allemaal te controleren. Omdat er toch maar weinig controles zijn, trekken veel chauffeurs zich niets aan van de snelheidslimieten. Het is logisch dat de Gentenaars daar ontevreden over zijn.’

Dat de leefkwaliteit in Gent verbeterd is ( +5,8 procent) geeft ook Francis Van den Eynde toe. ‘Het is inderdaad wat netter en groener geworden in onze stad. Ik denk dat de Gentenaars graag in Gent wonen. Ik ook trouwens. Tot mijn 27ste heb ik in Brussel gewoond, maar ik zou er niet willen terugkeren. Dat neemt niet weg dat er in Gent nog veel problemen zijn. Neem alleen maar de woningprijzen. Voor veel mensen liggen die veel te hoog.’ (DIH)
Het Nieuwsblad, Aan Gent gebonden

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...