Na 2 jaar wordt er eindelijk begin gemaakt van sloopwerken in Drongen

Wegens de verdubbeling van de spoorlijn tussen Brugge en Gent, zijn een aantal huizen langs het spoor in Drongen (vooral in de Varendrieskouter) onteigend. Deze huizen verloederen langzamerhand met alle gevolgen van dien. Eerst trokken tientallen krakers en zigeuners in deze huizen. Nadien volgden zwerfvuil, gebroken glas op straat, ongedierte en vandalenstreken in en rond de huizen…
Zelfs de brandweer diende reeds tussen te komen omdat ‘hangjongeren’ in één van de huizen een brandje probeerden te stoken.

Omdat deze situatie al aansleept sinds 2009 en het stadsbestuur sindsdien het blijkbaar niet nodig vond om spoed te zetten achter de sloop van deze woningen, diende gemeenteraadslid Ortwin Depoortere een vraag in bij bevoegd schepen Balthazar (sp.a). Depoortere stuurde de vraag in begin april en de schepen antwoordde op 13 april met de melding dat de sloop nu zal beginnen. Is het echt toeval te noemen dat het stadsbestuur pas in actie schiet als het Vlaams Belang burgemeester en schepenen confronteert met de pijnlijke realiteit?

Sinds 5 april (dus vijf dagen na het indienen van de vraag door Depoortere) zijn de werken voor de uitbreiding van de spoorlijn 50A in dit gebied gestart. In een eerste fase zal worden gestart met de sloop van de woning in de Drongenstationstraat 72 en nadien volgen alle andere huizen. Volgens de huidige planning zullen alle woningen afgebroken zijn in juli 2011.

“Op dat moment zal de overlast ook verdwijnen,” kon schepen Balthazar nog kwijt. Met zo’n laconieke antwoorden moeten Drongenaars zich tevreden stellen….

Ortwin Depoortere
Gemeenteraadslid Vlaams Belang

(als bijlagen vindt u betreffende vraag en antwoord) 

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...