Mondelinge vragen gemeenteraad september 2011

Hierna vindt u een mondelinge vraag die in de schoot van de gemeenteraad, september 2011, door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Gabi De Boever werd gesteld.


Hondentoilet Terneuzenlaan wijk Muide
 


Mevrouw Gabi De Boever, gemeenteraadslid
De Muidewijk is dichtbevolkt en beschikt over weinig of geen tuintjes. Dit parkje wordt dan ook druk gebruikt door spelende kinderen, fietsers, voetgangers, wandelende oudjes, moeders met kroost, picknickkers, studerende jongeren. Maar ook door hondenbaasjes want de buurt telt heel wat viervoeters. Het stadsbestuur heeft hier enkele jaren geleden twee hondentoiletten aangelegd. De oppervlakte van beide sanitaire voorzieningen werd intussen gehalveerd met alle gevolgen vandien.

Het eerste hondentoilet (aan het einde van de Terneuzenlaan ter hoogte van de spoorwegbrug) werd twee jaar geleden gehalveerd bij de (gedeeltelijke) heraanleg van het parkje na collectorwerken. Het oorspronkelijke hondentoilet werd tijdens die werken letterlijk van de kaart geveegd. Wist men bij de heraanleg misschien niet meer hoe groot het aanvankelijk was geweest? Feit is alleszins dat het heraangelegde hondentoilet opeens de helft kleiner bleek.

Enkele weken geleden onderging het tweede hondentoilet hetzelfde lot (foto’s 3 + 5 – de zone links van het hondentoilet laat duidelijk zien tot waar het oorspronkelijk kwam). Uiteindelijk bleken de vroegere houten paaltjes vervangen te zijn door paaltjes in kunststof (zie foto 4). Aangezien die duurder zijn dan de houten exemplaren werd ‘van hogerhand’ beslist om er minder te plaatsen met een aanzienlijk kleiner hondentoilet tot gevolg. Dat is dus ook de reden waarom het andere hondentoilet ook al was verkleind.

In de strijd tegen de hondenpoep (waar het parkje dagelijks mee geconfronteerd wordt vanwege het toenemende aantal honden in de wijk) was een uitbreiding van het hondentoilet of zelfs een extra hondentoilet met losloopweide een beter initiatief geweest. Daar komt nog bij dat de twee hondentoiletten op zondagavond er ‘goedgevuld’ bijliggen (foto’s 1 + 2). Veel viervoeters weigeren dan ook nog daar hun behoefte te doen, met flink wat drollen her en der in het parkje tot gevolg.

Enkele buurtbewoners zijn die situatie grondig beu. Ze lanceerden deze zomer een petitie die ongeveer 100 handtekeningen van omwonenden en parkgebruikers opleverde. De petitie werd intussen overhandigd aan het kabinet van schepen Balthazar.


Als de hondentoiletten overal in de stad stelselmatig worden ingekrompen, stevent het zo bejubelde stedelijke hondenpoepbeleid gegarandeerd op een fiasco af.
  • Heeft het stadsbestuur kennis genomen van de petitie van de buurtbewoners?
  • Hebben de initiatiefnemers intussen een antwoord ontvangen van de bevoegde schepen Balthazar?
  • Welke actie zal het stadsbestuur ondernemen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurtbewoners?

De heer Tom Balthazar, schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen


Binnen de Stad is het Eco-Werkhuis verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de hondentoiletten. Samen met de Groendienst wordt gekeken op welke plekken de toiletten het best worden ingepland. Hierbij wordt gestreefd naar een afstand van maximum 400 meter tot een hondentoilet.

In de onmiddellijke omgeving van de Terneuzenlaan zijn er inderdaad 2 HT  (1 in de Terneuzenlaan en 1 in de Londenstraat).  Bij de aanleg werd vroeger gekozen voor een groot model, maar nu de toiletten aan een opfrisbeurt toe zijn, berekende de dienst dat dit vaak niet nodig is. Om de grootte van de toiletten te bepalen baseren zij zich op de gebruiksfrequentie. In de 2 toiletten in de Terneuzenlaan worden gemiddeld 11 en 14 drollen per dag opgehaald. Hieruit blijkt dat de standaardafmeting van 3 op 3 meter voldoende zou moeten zijn. De toiletten worden 6 dagen op 7 gereinigd. Dit betekent dat het toilet er op zondagavond inderdaad wat “gevulder” kan bijliggen.

Bij de aanleg van nieuwe toiletten of bij het vervangen van oudere toiletten opteren we om de houten paaltjes te vervangen door een kunststofvariant, die veel duurzamer en onderhoudsvriendelijker is, waardoor de toiletten langer een ‘verzorgde’ indruk geven.

Voor honden die niet in het HT hun behoefte doen, werd enkele maanden geleden ook een extra afvalkorf in deze zone geplaatst om de gevulde zakjes in te deponeren.

Jammer genoeg merken wij echter dat het aanbieden van hondentoiletten en afvalkorven niet steeds impliceert dat de omgeving ook daadwerkelijk ‘proper’ blijft. Het gaat hier in grote mate om een mentaliteitsprobleem dat niet enkel kan opgelost worden door het aanbieden of uitbreiden van een correcte infrastructuur. Mensen moeten zich realiseren welke overlast hun viervoeters te weeg brengen. Dit kunnen wij doen door sensibiliseringsacties en eventuele sanctioneringen. Wij geven uw bezorgdheid dan ook door aan de Gemeenschapswacht, met de vraag om hier extra aandacht aan te besteden bij hun rondgang in deze buurt. We vragen ook aan de Gemeenschapswachten om een flyer te bussen in de buurt die de hondenbaasjes wijst op hun verantwoordelijkheid.

——————-

Hierna vindt u een mondelinge vraag die in de schoot van de gemeenteraad, september 2011, door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Gabi De Boever werd gesteld.


Hondentoilet Terneuzenlaan wijk Muide
 


Mevrouw Gabi De Boever, gemeenteraadslid
De Muidewijk is dichtbevolkt en beschikt over weinig of geen tuintjes. Dit parkje wordt dan ook druk gebruikt door spelende kinderen, fietsers, voetgangers, wandelende oudjes, moeders met kroost, picknickkers, studerende jongeren. Maar ook door hondenbaasjes want de buurt telt heel wat viervoeters. Het stadsbestuur heeft hier enkele jaren geleden twee hondentoiletten aangelegd. De oppervlakte van beide sanitaire voorzieningen werd intussen gehalveerd met alle gevolgen vandien.

Het eerste hondentoilet (aan het einde van de Terneuzenlaan ter hoogte van de spoorwegbrug) werd twee jaar geleden gehalveerd bij de (gedeeltelijke) heraanleg van het parkje na collectorwerken. Het oorspronkelijke hondentoilet werd tijdens die werken letterlijk van de kaart geveegd. Wist men bij de heraanleg misschien niet meer hoe groot het aanvankelijk was geweest? Feit is alleszins dat het heraangelegde hondentoilet opeens de helft kleiner bleek.

Enkele weken geleden onderging het tweede hondentoilet hetzelfde lot (foto’s 3 + 5 – de zone links van het hondentoilet laat duidelijk zien tot waar het oorspronkelijk kwam). Uiteindelijk bleken de vroegere houten paaltjes vervangen te zijn door paaltjes in kunststof (zie foto 4). Aangezien die duurder zijn dan de houten exemplaren werd ‘van hogerhand’ beslist om er minder te plaatsen met een aanzienlijk kleiner hondentoilet tot gevolg. Dat is dus ook de reden waarom het andere hondentoilet ook al was verkleind.

In de strijd tegen de hondenpoep (waar het parkje dagelijks mee geconfronteerd wordt vanwege het toenemende aantal honden in de wijk) was een uitbreiding van het hondentoilet of zelfs een extra hondentoilet met losloopweide een beter initiatief geweest. Daar komt nog bij dat de twee hondentoiletten op zondagavond er ‘goedgevuld’ bijliggen (foto’s 1 + 2). Veel viervoeters weigeren dan ook nog daar hun behoefte te doen, met flink wat drollen her en der in het parkje tot gevolg.

Enkele buurtbewoners zijn die situatie grondig beu. Ze lanceerden deze zomer een petitie die ongeveer 100 handtekeningen van omwonenden en parkgebruikers opleverde. De petitie werd intussen overhandigd aan het kabinet van schepen Balthazar.


Als de hondentoiletten overal in de stad stelselmatig worden ingekrompen, stevent het zo bejubelde stedelijke hondenpoepbeleid gegarandeerd op een fiasco af.
  • Heeft het stadsbestuur kennis genomen van de petitie van de buurtbewoners?
  • Hebben de initiatiefnemers intussen een antwoord ontvangen van de bevoegde schepen Balthazar?
  • Welke actie zal het stadsbestuur ondernemen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurtbewoners?

De heer Tom Balthazar, schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen


Binnen de Stad is het Eco-Werkhuis verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de hondentoiletten. Samen met de Groendienst wordt gekeken op welke plekken de toiletten het best worden ingepland. Hierbij wordt gestreefd naar een afstand van maximum 400 meter tot een hondentoilet.

In de onmiddellijke omgeving van de Terneuzenlaan zijn er inderdaad 2 HT  (1 in de Terneuzenlaan en 1 in de Londenstraat).  Bij de aanleg werd vroeger gekozen voor een groot model, maar nu de toiletten aan een opfrisbeurt toe zijn, berekende de dienst dat dit vaak niet nodig is. Om de grootte van de toiletten te bepalen baseren zij zich op de gebruiksfrequentie. In de 2 toiletten in de Terneuzenlaan worden gemiddeld 11 en 14 drollen per dag opgehaald. Hieruit blijkt dat de standaardafmeting van 3 op 3 meter voldoende zou moeten zijn. De toiletten worden 6 dagen op 7 gereinigd. Dit betekent dat het toilet er op zondagavond inderdaad wat “gevulder” kan bijliggen.

Bij de aanleg van nieuwe toiletten of bij het vervangen van oudere toiletten opteren we om de houten paaltjes te vervangen door een kunststofvariant, die veel duurzamer en onderhoudsvriendelijker is, waardoor de toiletten langer een ‘verzorgde’ indruk geven.

Voor honden die niet in het HT hun behoefte doen, werd enkele maanden geleden ook een extra afvalkorf in deze zone geplaatst om de gevulde zakjes in te deponeren.

Jammer genoeg merken wij echter dat het aanbieden van hondentoiletten en afvalkorven niet steeds impliceert dat de omgeving ook daadwerkelijk ‘proper’ blijft. Het gaat hier in grote mate om een mentaliteitsprobleem dat niet enkel kan opgelost worden door het aanbieden of uitbreiden van een correcte infrastructuur. Mensen moeten zich realiseren welke overlast hun viervoeters te weeg brengen. Dit kunnen wij doen door sensibiliseringsacties en eventuele sanctioneringen. Wij geven uw bezorgdheid dan ook door aan de Gemeenschapswacht, met de vraag om hier extra aandacht aan te besteden bij hun rondgang in deze buurt. We vragen ook aan de Gemeenschapswachten om een flyer te bussen in de buurt die de hondenbaasjes wijst op hun verantwoordelijkheid.

——————-

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...