Mondelinge vragen gemeenteraad september 2008

In bijlagen vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, september 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

mv_1september2008.doc
Politie – Preventie en veiligheid – Vaartstraat
Jeugd – Werking – Terugvordering middelen Basilea
Openbare Gezondheid – Asbest

mv_22september2008.doc
Cultuur – Gedenkplaten – Katrienspekken
Wegen, Bruggen en Waterlopen – Voetpaden – Voetpad Eedverbondkaai
Patrimonium – Ecohuis

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlagen vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, september 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

mv_1september2008.doc
Politie – Preventie en veiligheid – Vaartstraat
Jeugd – Werking – Terugvordering middelen Basilea
Openbare Gezondheid – Asbest

mv_22september2008.doc
Cultuur – Gedenkplaten – Katrienspekken
Wegen, Bruggen en Waterlopen – Voetpaden – Voetpad Eedverbondkaai
Patrimonium – Ecohuis

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...