Mondelinge vragen gemeenteraad mei 2012

Hierna vindt u een mondelinge vraag die in de schoot van de gemeenteraad, mei 2012, door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ortwin Depoortere werd gesteld.

Bestuur – Folder van schepen De Clercq en deontologie

De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid
Eerste schepen Mathias De Clercq liet enige tijd geleden in Gent een folder bedelen met daarin promotie voor de markten die in Gent plaatsvinden (zie bijlage). Wat in de folder opvalt, is de grote foto van de schepen en de algemene tekst waar niks nieuws instaat. Inhoudelijk vermeldt de tekst enkel dat er markten waren in het verleden en dat er markten zullen zijn in de toekomst.

Zowel in de circulaire V 90 van de stad Gent als in de omzendbrief BB 2011/4 van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur zijn nochtans richtlijnen opgenomen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. 

 • Meent de burgemeester dat schepen De Clercq deontologisch in de fout is gegaan?
 • Welke maatregelen kan de burgemeester desgevallend nemen?
 • Wat was de kostprijs van het pamflet (druk en bedeling)?
 • Kunnen de kosten van het pamflet worden teruggevorderd van de schepen in kwestie?
 • Worden in de toekomst officiële mededelingen van de stad Gent voor de verspreiding beoordeeld op de neutraliteit?
 • Wie oefent de objectieve controle vooraf uit?

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter
In de omzendbrief BB 2011/4 van minister Bourgeois waarnaar u verwijst wordt gevraagd om in het verkiezingsjaar de nodige voorzichtigheid in acht te nemen in functie van behoorlijk bestuur

In deze omzendbrief wordt gevraagd om bij publicaties uitgaande van het bestuur de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Er wordt er op gewezen dat dergelijke informatiekanalen tot doel hebben de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren. Voorts wordt er ook op gewezen dat men niet op systematische wijze de verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje mag plaatsen.

In de circulaire V90 van de stad Gent worden richtlijnen e.d. geschetst omtrent gebruik communicatiekanalen en faciliteiten van de Stad Gent en worden de principes van de omzendbrief doorvertaald.

Specifiek in de circulaire wordt er gewezen op de sperperiode die loopt van 14 juli tot 14 oktober 2012 waarbij in die periode er moet over gewaakt worden dat de communicatie niet kan worden beschouwd als verkiezingspropaganda (zijnde alle boodschappen die erop gericht zijn de verkiezingsuitslagen gunstig te beïnvloeden)

Naar aanleiding van uw vraag heb ik de folder, uitgegeven en verspreid in opdracht van de Dienst Markten en Foren, laten toetsen aan deze richtlijnen. De conclusie luidt dat inhoud en de opmaak ervan niet in conflict zijn met deze richtlijnen. Ik ben derhalve niet van plan om maatregelen te nemen.
Nergens in de richtlijnen staat expliciet dat er geen foto of naam op een folder mag gebruikt worden. Het betreft hier enkel de foto en de naam van de bevoegde schepen. De foto beslaat trouwens slechts slechts 3% in van de totaal beschikbare ruimte van de folder.
Het gaat hier bovendien om regulier beleid, want rond de Gentse markten wordt er jaarlijks een wisselende promotiecampagne gevoerd via een folder, draagtassen, reclame op autobussen, broodzakken, enz… Het is ook niet de eerste keer dat een dergelijke folder wordt gemaakt.

De folder kwam tot stand – net als alle andere promotiecampagnes voor de Gentse markten –  in overleg met de marktbonden die ook voorstander waren om een folder te gebruiken.
Er is voor de verspreiding ervan de maand mei gekozen in samenspraak met de Dienst Markten&Foren omdat dit een goede periode is om mensen kennis te laten maken met de markten. En tenslotte valt de verspreiding volledig buiten de sperperiode.

Uw gebruik in uw vraag de term “pamflet” terwijl het hier duidelijk naar inhoud om een informatiefolder gaat. U vroeg naar de kostprijs?

Het drukken kostte 1.940 euro en de verzending 11.650 euro. Totaal: 13.590 euro.
 
Wat uw laatste twee vragen betreft heb ik – zoals gebruikelijk tijdens een pre-electorale periode – de leden van het College gewezen op de deontologische regels terzake en op het feit dat het onduldbaar is dat men verkiezingspropaganda zou aanmaken en verspreiden op kosten van de Gentse belastingbetaler. Ik ga er van uit dat de leden van het college zich daar aan houden, en ik heb vooralsnog geen aanwijzingen dat dit niet het geval zou zijn.         
 

Hierna vindt u een mondelinge vraag die in de schoot van de gemeenteraad, mei 2012, door Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ortwin Depoortere werd gesteld.

Bestuur – Folder van schepen De Clercq en deontologie

De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid
Eerste schepen Mathias De Clercq liet enige tijd geleden in Gent een folder bedelen met daarin promotie voor de markten die in Gent plaatsvinden (zie bijlage). Wat in de folder opvalt, is de grote foto van de schepen en de algemene tekst waar niks nieuws instaat. Inhoudelijk vermeldt de tekst enkel dat er markten waren in het verleden en dat er markten zullen zijn in de toekomst.

Zowel in de circulaire V 90 van de stad Gent als in de omzendbrief BB 2011/4 van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur zijn nochtans richtlijnen opgenomen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. 

 • Meent de burgemeester dat schepen De Clercq deontologisch in de fout is gegaan?
 • Welke maatregelen kan de burgemeester desgevallend nemen?
 • Wat was de kostprijs van het pamflet (druk en bedeling)?
 • Kunnen de kosten van het pamflet worden teruggevorderd van de schepen in kwestie?
 • Worden in de toekomst officiële mededelingen van de stad Gent voor de verspreiding beoordeeld op de neutraliteit?
 • Wie oefent de objectieve controle vooraf uit?

De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter
In de omzendbrief BB 2011/4 van minister Bourgeois waarnaar u verwijst wordt gevraagd om in het verkiezingsjaar de nodige voorzichtigheid in acht te nemen in functie van behoorlijk bestuur

In deze omzendbrief wordt gevraagd om bij publicaties uitgaande van het bestuur de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Er wordt er op gewezen dat dergelijke informatiekanalen tot doel hebben de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren. Voorts wordt er ook op gewezen dat men niet op systematische wijze de verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje mag plaatsen.

In de circulaire V90 van de stad Gent worden richtlijnen e.d. geschetst omtrent gebruik communicatiekanalen en faciliteiten van de Stad Gent en worden de principes van de omzendbrief doorvertaald.

Specifiek in de circulaire wordt er gewezen op de sperperiode die loopt van 14 juli tot 14 oktober 2012 waarbij in die periode er moet over gewaakt worden dat de communicatie niet kan worden beschouwd als verkiezingspropaganda (zijnde alle boodschappen die erop gericht zijn de verkiezingsuitslagen gunstig te beïnvloeden)

Naar aanleiding van uw vraag heb ik de folder, uitgegeven en verspreid in opdracht van de Dienst Markten en Foren, laten toetsen aan deze richtlijnen. De conclusie luidt dat inhoud en de opmaak ervan niet in conflict zijn met deze richtlijnen. Ik ben derhalve niet van plan om maatregelen te nemen.
Nergens in de richtlijnen staat expliciet dat er geen foto of naam op een folder mag gebruikt worden. Het betreft hier enkel de foto en de naam van de bevoegde schepen. De foto beslaat trouwens slechts slechts 3% in van de totaal beschikbare ruimte van de folder.
Het gaat hier bovendien om regulier beleid, want rond de Gentse markten wordt er jaarlijks een wisselende promotiecampagne gevoerd via een folder, draagtassen, reclame op autobussen, broodzakken, enz… Het is ook niet de eerste keer dat een dergelijke folder wordt gemaakt.

De folder kwam tot stand – net als alle andere promotiecampagnes voor de Gentse markten –  in overleg met de marktbonden die ook voorstander waren om een folder te gebruiken.
Er is voor de verspreiding ervan de maand mei gekozen in samenspraak met de Dienst Markten&Foren omdat dit een goede periode is om mensen kennis te laten maken met de markten. En tenslotte valt de verspreiding volledig buiten de sperperiode.

Uw gebruik in uw vraag de term “pamflet” terwijl het hier duidelijk naar inhoud om een informatiefolder gaat. U vroeg naar de kostprijs?

Het drukken kostte 1.940 euro en de verzending 11.650 euro. Totaal: 13.590 euro.
 
Wat uw laatste twee vragen betreft heb ik – zoals gebruikelijk tijdens een pre-electorale periode – de leden van het College gewezen op de deontologische regels terzake en op het feit dat het onduldbaar is dat men verkiezingspropaganda zou aanmaken en verspreiden op kosten van de Gentse belastingbetaler. Ik ga er van uit dat de leden van het college zich daar aan houden, en ik heb vooralsnog geen aanwijzingen dat dit niet het geval zou zijn.         
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...