Mondelinge vragen gemeenteraad januari 2010

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, januari 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Graffiti – Graffiti Papegaaistraat
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Verlichting – Gevelverlichting
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Collector John Kennedylaan
Mevrouw Gabrielle De Boever, gemeenteraadslid

Begraafplaatsen – Zuiderbegraafplaats
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het NSV-colloquium
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, januari 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Graffiti – Graffiti Papegaaistraat
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Verlichting – Gevelverlichting
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Collector John Kennedylaan
Mevrouw Gabrielle De Boever, gemeenteraadslid

Begraafplaatsen – Zuiderbegraafplaats
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van het NSV-colloquium
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...