Mondelinge vragen gemeenteraad januari 2009

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, januari 2009, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – De inzet van de helikopter van de federale politie in de politiezone Gent
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Milieu – zwerfvuil – Zwerfvuil Wiedauwkaai
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Ijspiste
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Parkeerbeleid – Parkeerproblemen omgeving Opgeëistenlaan
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Ruimtelijke Planning – Stedenbouw – Ontwikkelingsproject Vrijdagmarkt
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Gebruik van de Nederlandse taal – Taalvoorrang
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, januari 2009, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – De inzet van de helikopter van de federale politie in de politiezone Gent
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Milieu – zwerfvuil – Zwerfvuil Wiedauwkaai
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Ijspiste
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Parkeerbeleid – Parkeerproblemen omgeving Opgeëistenlaan
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Ruimtelijke Planning – Stedenbouw – Ontwikkelingsproject Vrijdagmarkt
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Gebruik van de Nederlandse taal – Taalvoorrang
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...