Mondelinge vragen gemeenteraad januari 2008

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, januari 2008, door Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Verkeer – Organisatie – Tweetalige verkeersborden
Bestuur – Habsburgers
Politie – De verplichting om wijkagenten in het weekend in te zetten
Openbare Gezondheid en Milieu – Citadelpark

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, januari 2008, door Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Verkeer – Organisatie – Tweetalige verkeersborden
Bestuur – Habsburgers
Politie – De verplichting om wijkagenten in het weekend in te zetten
Openbare Gezondheid en Milieu – Citadelpark

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...