Mondelinge vragen gemeenteraad februari 2010

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, februari 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Waterlopen – Peiling Watersportbaan
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Bescherming van monumenten – Onroerend erfgoed – Informatie voor eigenaars waardevol onroerend erfgoed
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Cultuur – Musea – Waanzinnig om te weten: Gent?
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Containerparken – Boekencontainer – BoekenruilMevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, februari 2010, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Wegen, Bruggen en Waterlopen – Waterlopen – Peiling Watersportbaan
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Bescherming van monumenten – Onroerend erfgoed – Informatie voor eigenaars waardevol onroerend erfgoed
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Cultuur – Musea – Waanzinnig om te weten: Gent?
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Containerparken – Boekencontainer – BoekenruilMevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...