Ministers overstelpt door ‘lawine’ aan vragen

In Oost-Vlaanderen zelfs geen sprake van een ‘sneeuwvlokje’

Vandaag verscheen in de pers het bericht dat de ministers en hun kabinetten lijden onder een lawine aan parlementaire vragen. Op drie jaar tijd hebben bijvoorbeeld de 150 kamerleden al 32.000 mondelinge en schriftelijke vragen gesteld, gemiddeld 43 per dag. Schriftelijke vragen zijn voor een politiek mandataris dan ook een nuttig en door sommigen veelgebruikt instrument om het beleid te bevragen en diverse relevante cijfers en gegevens op te vragen.  Ook de pers maakt hier gretig gebruik van.

Wie denkt dat ook in de Oost-Vlaamse provincieraad hier frequent gebruik van gemaakt wordt, heeft het verkeerd voor.  In de Oost-Vlaamse provincieraad is met 84 provincieraadsleden (incl. 6 gedeputeerden) de situatie als volgt:
– In 2007 werden in totaal 48 schriftelijke vragen van provincieraadsleden (45 Vlaams Belang, 2 CD&V en 1 Groen!) ontvankelijk beoordeeld en beantwoord door de deputatie
– In 2008 waren dat er 45 (40 Vlaams Belang, 3 Groen! en 2 CD&V)
– In 2009 waren dat er 48 (46 Vlaams Belang, 2 Groen!)
– Voorlopig in 2010 waren dat er 15 (15 Vlaams Belang)

Bron:
http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/beleid_bestuur/provincieraad/svragen/index.cfmTerwijl er op andere politieke niveaus dus duidelijk sprake is van een lawine, kan men in de Oost-Vlaamse provincieraad zelfs niet spreken van een sneeuwvlokje, want de raadsleden geraken niet verder dan een jaarlijkse gemiddelde van 1 schriftelijke vraag per 2 provincieraadsleden.  Waar die provincieraadsleden zich dan wel mee bezig houden is een groot vraagteken…

Nochtans probeert de Oost-Vlaamse deputatie zelfs de huidige “vloed” aan ingediende schriftelijke vragen in te dijken door meer en meer vragen onontvankelijk te verklaren (zie bijlage 1), toevallig bijna allemaal van het Vlaams Belang.  Binnenkort zullen trouwens hierover meer details bekend raken (zie bijlage 2).

Met vriendelijke groet,

Tanguy Veys
provincieraadslid – fractievoorzitter Vlaams Belang

Bestuurslid

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...