Minister Reynders verantwoordelijk voor de Wondelgemse Meersen

Het was tot vandaag nooit echt duidelijk wie als eigenaar van de gronden aan de Wondelgemse Meersen moest opdraaien voor de opruiming van de welig verspreide rotzooi (met een rattenplaag tot gevolg …).

Nu eens was er sprake van de NMBS (jaarverslag van de stedelijke ombudsdame), dan weer van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI). De laatste tijd kwam De Lijn meer en meer in beeld. Die stond namelijk op het punt de gronden te verwerven en zou eerstdaags overgaan tot de opruiming van het terrein.

Volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde stelde gisteren hieromtrent een parlementaire vraag aan minister Vervotte die o.m. de Spoorwegen onder haar bevoegdheid heeft.

Haar antwoord luidde dat het betrokken terrein sinds 2004 geen eigendom meer is van de NMBS-groep en dat die dus niet langer verantwoordelijk is voor de netheid en het onderhoud ervan. Eind 2004 werden de gronden overgedragen aan het FSI en medio 2007 besliste De Lijn het terrein te onteigenen. De procedure nam echter veel meer tijd dan verwacht in beslag. Nu zou toch beslist zijn dat De Lijn begin april over de gronden zal beschikken. Of de toekomstige eigenaar voor deze datum nog opruimingsmaatregelen zal kunnen treffen, is zeer de vraag. 

Francis Van den Eynde zal minister van Financiën Reynders (die bevoegd is voor het FSI) zo vlug mogelijk aan de tand voelen. Hij zal hem meteen vragen waarom gedurende al die jaren nooit afdoende opruimingsmaatregelen werden getroffen zodat de rattenplaag die de omgeving treft, steeds grotere dimensies kon aannemen.

Francis Van den Eynde
Volksvertegenwoordiger
Voorzitter Vlaams Belanggemeenteraadsfractie Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...